Hämta eller leverera filer till Bibliotekscentrum

Från Mikromarc Wiki
Version från den 14 december 2007 kl. 11.43 av Kiersti (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Alla filöverföringar sker med FTP via Bibliotekscentrums server. Denna artikel innehåller instruktioner som visar hur sådan filöverföring går till, samt tilläggsinstruktioner för de tillfällen då filöverföringar kan bli aktuella.

Ftp-inloggning

De flesta FTP-klienter fungerar, även den inbyggda FTP-klienten i Internet Explorer. URL: ftp.bicsv.se Användarnamn: ftpbic Lösenord: bicftp


För att leverera en fil

OBS! Zippa alltid filerna innan de skickas!

  1. Logga in på ftp-servern enligt instruktionerna ovan (Ftp-inloggning)
  2. Kontrollera om det finns en katalog som överensstämmer med namnet på er organisation. Om inte, skapa en katalog. Ge den ett namn som är lätt att associera till er
  3. Ladda upp zip-filen som skall levereras
  4. Meddela namnet på katalogen till mottagaren på Bibliotekscentrum samtidigt som ni ger besked om att basen är levererad


För att hämta en fil

  1. Kom överens med er kontakt på Bibliotekscentrum var filen/filerna finns
  2. Logga in på ftp-servern enligt instruktionerna ovan (Ftp-inloggning)
  3. Hämta filen/filerna enl. vad som överenskommits


Vid följande tillfällen kan filöverföringar bli aktuella.

Om ni skall leverera Mikromarc databasfil

Så här gör ni för att hitta databasfilen och för att kopiera den. Det finns två möjligheter. Om inga ändringar har gjorts i databasen sedan den senaste backupen togs av Mikromarcs interna backupsystem, så kan man skicka säkerhetskopian. Om ni inte vet hur det fungerar, eller inte vet var backupfilerna finns, så går det också att ta en kopia av den skarpa basen. Meddela då biblioteket att ni stänger av Mikromarc under några minuter. Stoppa sedan databasen och leta upp databasfilen. Följ därefter nedanstående instruktioner.

Om ni har MM2.4 eller högre: 1. På servern, gå till Start, Program, Mikromarc 2, System verktyg, Sybase Central. Om inte Mikromarc-klienten finns på servern, öppna utforskaren och leta upp filen \program files\Sybase\Shared\Sybase Central 3.2\win32\scview.exe. Denna sökväg kan antingen hittas under roten på någon av enheterna, eller på nyare installationer i katalogen \mikromarc\ vilken vanligtvis ligger under d:

2. I vänstra kolumnen, se till att Sybase Central, Adaptive server anywhere 7 är expanderad. (Om det inte finns något att expandera så har ni förmodligen loggat in med en annan användare på servern än den som användes vid installationen av Mikromarc. I så fall måste ni lägga till en plugin manuellt. Gå då till menyn ”Tools”, menyval ”Plug-ins…”. Klicka på knappen ”Change” och kryssa i ”Adaptive Server Anywhere 7”. Klicka ”OK” och ”Close”.)

3. Klicka på ”Services”. I högra kolumnen, högerklicka på ”MM_BIBLIOTEK”. Välj ”Stop”. (Efter kopiering, starta basen igen på samma sätt). 4. Högerklicka igen och välj ”Properties”. Under fliken ”Configurations” hittar ni sökvägen till databasen längst ner i rutan Parameters for executables. 5. Zippa filen mm_db.db och för över till Bibliotekscentrums ftp-server enligt separat instruktion (”För att leverera en fil” på sidan 2). Om ni har MM2.3 eller lägre: 1. På servern, gå till Start, Kör, skriv in dbsvmn50.exe, klicka enter. 2. Klicka på Stop-knappen. (Efter kopieringen, starta genom att klicka på Startknappen.) 3. Klicka Edit, så ser ni sökvägen till databasen längst ner i Parameter-rutan. 4. Zippa filen mm_db.db och för över till Bibliotekscentrums ftp-server enligt separat instruktion (”För att leverera en fil” på sidan 2).

Om ni skall hämta databasfilen och återkopiera den till er server

Hämta databasfilen enligt instruktionerna först i artikeln(”För att hämta en fil”).

För att kopiera tillbaka databasen

1. Stoppa databasen enligt beskrivningen under rubriken ”Om ni har MM2.4 eller högre” under punkt 1 ovan. 2. Töm Mikromarc databaskatalog på alla filer. (Eventuellt har databasen installerats i en annan katalog än förut. Kontrollera enligt instruktionen ovan.) 3. Kopiera in filen mm_db.db till \mm2\. 4. Starta basen igen på samma sätt som den stoppades. 3. Om ni skall hämta Mikromarc installationsfiler för server och klient Om ni skall ha senaste versionen av Mikromarc Hämtas här: http://www.bibliotekscentrum.se/mikromarc_-_nedladdning.html Om ni skall ha en äldre version av Mikromarc OBS! Om du har en äldre version av Mikromarc och behöver hämta hem installationsfiler till den, måste du först kontrollera med Bibliotekscentrum vilken fil du skall hämta hem. Det är inte så enkelt att avgöra vilken som är rätt version.