Katalogisering: Batchimport

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till: navigering, sök
 Artikeln gäller fr.o.m. version 3.6 av Mikromarc.

Varning

Batchimport av poster innebär mängdhantering av data, vilket alltid utgör en risk; om resultatet inte blir det man tänkt sig, kan det vara svårt att återställa katalogen till ursprungligt skick. Bibliotekscentrum tar inte ansvar för dataförlust som uppstått till följd av felaktigt eller vårdslöst användande av importfunktionen.

Bakgrund

Det är möjligt att importera poster till katalogen från en lokal textfil. Detta behov uppstår bl.a. då man vill kopiera eller flytta stora mängder poster mellan olika kataloger och/eller databaser. Ett vanligt scenario är att poster som katalogiserats i Libris med Voyager importeras till Mikromarc genom funktionen för batchimport.

För att batchimporten ska fungera krävs att källfilen (textfilen med posterna) har "rätt" format, d.v.s. ett format som Mikromarc stöder. I dagsläget har Mikromarc stöd för 1) MarcXML, 2) "NORMARC linjeformat" (ett väldigt missvisande namn). (Saken är egentligen betydligt mer komplicerad än så; med "formatet" avses här åtminstone tre aspekter: MARC-format, "lagringsformat" (i brist på bättre term) och teckenkodning. MarcXML och "NORMARC linjeformat" är lagringsformat i detta sammanhang. Det enda MARC-format som stöds är MARC21. Vad gäller teckenkodning används UTF-8 implicit för MarcXML. För "NORMARC linjeformat" måste teckenkodning anges manuellt vid import.)

Enkelt uttryckt ska man vid import välja formatet "NORMARC linjeformat" om posterna exporterats från Mikromarc och MarcXML om posterna exporterats från Libris. Obs. poster kan exporteras från Libris på flera olika sätt; välj en metod som medger export i formatet MarcXML (i skrivande stund den metod som kallas Librisbatchexport).

Summariska instruktioner

 1. Välj Katalog->Import i vänstermenyn.
 2. Klicka på knappen Bläddra till höger om fältet Resultatfil. Leta fram och välj källfilen (textfilern med posterna).
 3. Klicka på knappen Visa avancerade val.
 4. Ange filformat i fältet med samma namn. Om posterna ursprungligen exporterats från Mikromarc 3, ska NORMARC linjeformat väljas. Om posterna exporterats från Libris ska Library of Congress MarcXML väljas. N.B. poster från Libris har inte nödvändigtvis formatet MarcXML.
  • Om NORMARC linjeformat valts, måste även teckenuppsättning (eg. teckenkodning) anges. Valet beror på vad som angavs vid export.
 5. Se över övriga inställningar:
  • I fältet förbehandlingsmetod kan samma rutin som används vid import direkt från Libris anges. Om detta görs, filtreras fält bort enligt de inställningar som nås under Sök i externa databaser i katalogen. Väljs Ingen förbehandling kommer posterna inte att modifieras på något sätt.
  • I rutan Dubblettkontroll kan inställningar för detta göras.
   • Överskrivning innebär att dubbletter i katalogen skrivs över med posten från textfilen.
   • Lägg till innebär att dubbletten i katalogen behålls, samtidigt som posten från textfilen läggs till.
   • Hoppa över innebär att dubbletten i katalogen behålls, samtidigt som posten från textfilen inte importeras i katalogen.
 6. Klicka på knappen Kör import uppe till vänster för att påbörja importen. Själva importen kommer antagligen att ta lång tid. Hur lång tid beror framför allt på mängden poster. Status för importen visas i statusraden längst ner i programfönstret. Obs. stäng inte av programmet under importen!