Användare:Ny användare

Från Mikromarc Wiki
Version från den 27 oktober 2011 kl. 15.21 av Jonas (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

För att kunna använda systemet måste man ha ett användarkonto i Mikromarc, med användarnamn och lösenord. När man skapar ett användarkonto specificerar man hur stor behörighet användaren ska ha i systemet (d.v.s. vilka funktioner som är åtkomliga med användarens inloggning), utifrån de arbetsuppgifter som användaren ska kunna utföra i Mikromarc.


Med användare menas en låntagare med rättigheter att använda systemet. Detta innebär att alla personer som förses med ett användarkonto också registreras som låntagare. När en ny användare registreras måste man därför fylla i samma obligatoriska fält som vid en vanlig låntagarregistrering. OBS! Om en person ska registreras som både användare och låntagare, måste denne först registreras som användare. Det är inte möjligt att förse en redan befintlig låntagare med ett användarkonto.


Med systemet följer två användarkonton, ett administratörskonto (dba) som används av supporttekniker på Bibliotekscentrum, och ett Websöks-konto som styr behörigheten i OPAC:en (vilka kataloger och enheter som är sökbara). Därutöver bör bibliotekspersonalen lägga upp minst ett konto för varje person som skall jobba i Mikromarc.


Skapa ny användare

Gör så här för att skapa ett nytt användarkonto för inloggning i MM3:

 1. Klicka på ikonen Ny > Ny användare
 2. Fyll i information om användaren som vid en vanlig låntagarregistrering
 3. I fälten Användarnamn och Säkerhetskod anger du de uppgifter som ska användas för inloggning och arbete i Mikromarc. Tänk på att systemet gör skillnad på små och stora bokstäver
 4. Katalogtillgång: Bocka för de kataloger som användaren ska ha tillgång till
 5. Tillgång till biblioteksenheter: Sätt en bock framför de enheter som användaren ska kunna logga in mot
 6. Användargrupper: Specificera vilken eller vilka roller som användaren har på biblioteket. Flera alternativ kan bockas för
 7. Klicka på OK när du är nöjd med dina inställningar


Redigera användare

 1. Gå till Administration > Användare
 2. Markera alternativet <Alla> i fältet för Användargrupper så att alla användarkonton i databasen visas i fältet Användare
 3. Dubbelklicka på det användarkonto som du vill redigera, eller markera det, klicka på ikonen Redigera och välj alternativet Redigera användare
 4. I fönstret som öppnas kan du enkelt göra dina ändringar. Klicka på OK när du är nöjd


Användargrupper

Genom att knyta användarens konto till en användargrupp, t.ex. katalogisatör eller administratör, talar du om vilken roll användaren har på biblioteket, och därmed vilken behörighet som användaren ska ha i Mikromarc. Med Mikromarc följer sex olika fördefinierade användargrupper, som har olika tillgång till systemets huvud- och delmoduler. Ett och samma användarkonto kan knytas till flera olika användargrupper, eftersom en och samma person kan ha flera olika arbetsuppgifter på biblioteket som kräver tillgång till olika delar av systemet.


Redigera användargrupp

Standard-användargrupperna (med undantag för användargruppen Administratör) i MM3 kan redigeras. Gör så här:

 1. Dubbelklicka på den användargrupp som du vill ändra, eller markera den, klicka på knappen Redigera och välj Redigera användargrupp
 2. I fönstret som öppnas visas en lista över huvudmodulerna i MM3 - Katalog, Cirkulation, Administration etc. Klicka på plustecknet till vänster om respektive huvudmodul för att se dess delmoduler. Bocka för de delmoduler som användargruppen ska ha tillgång till. Om användargruppen ska ha åtkomst till samtliga delmoduler, sätter du en bock i rutan till vänster om huvudmodulnamnet. För att hindra åtkomst till en huvudmodul, ta bort bocken i rutan till vänster framför respektive huvudmodul
 3. Klicka på OK för att spara dina ändringar


Skapa ny användargrupp

Du kan också skapa helt nya användargrupper, som passar bibliotekets behov bättre än de fördefinierade. Gör så här:

 1. Klicka på ikonen Ny och välj Ny användargrupp
 2. Namnge den nya användargruppen i avsett fält
 3. Bocka för de huvud- och delmoduler som användargruppen ska ha tillgång till. Klicka på plustecknet till vänster om respektive huvudmodul för att se dess delmoduler
 4. Klicka på OK för att spara