Ändra uppgift i auktoriserat fält

Från Mikromarc Wiki
(Omdirigerad från Ändra uppgift i marcfält)
Hoppa till:navigering, sök

Om du har angett fel information i en katalogpost, eller stavat fel, kan du enkelt redigera detta genom att placera markören i det fält där du vill ändra och klicka på knappen Delete. En del fält går dock inte att ändra på detta vis. Dessa fält har gul bakgrund och är s k auktoriserade fält. För att ändra uppgifterna i sådana fält bör du göra enligt följande:

  1. Öppna MM2 Katalog
  2. Välj fliken Editor och sök upp den post som du vill ändra
  3. Högerklicka i det fält du vill ändra. Välj alternativet Ta bort delfält… alternativt Ta bort huvudfält… beroende på vilket fält som ska korrigeras. Det aktuella fältet tas nu bort ur Marcposten
  4. Lägg till fältet igen: Högerklicka i editorn och välj Nytt huvudfält… alternativt Nytt delfält… Om det är ett nytt huvudfält du vill skapa spelar det ingen roll var i posten markören står, men om du vill skapa ett nytt delfält måste markören stå under rätt huvudfält
  5. Ett nytt (och tomt) huvud-/delfält skapas där du anger dina ändrade uppgifter

Ett alternativ till ovanstående är att ta bort fältet och sedan klicka på knappen Spara. Då hämtar programmet automatiskt ett nytt fält från mallen, och det är då bara att fylla i de nya uppgifterna och spara på nytt.


Ändra auktoritetsterm

Om det skulle vara på så sätt att du har auktoriserat t.ex. ett författarnamn och upptäckt att det är felstavat, kan det ändras på följande vis:

  1. Dubbelklicka på det auktoriserade och felstavade fältet. Auktoritetsregistret öppnas
  2. Högerklicka på den felaktiga uppgiften och välj alternativet Redigera term. Ett nytt fönster öppnas
  3. Gör dina ändringar och klicka på OK och OK igen. Du har nu återvänt till katalogeditorn och den auktoriserade uppgiften har ändrats. Ändringen slår igenom i alla de poster där termen används


Se även