Biblioteksenheter

Från Mikromarc Wiki
Version från den 27 oktober 2011 kl. 15.22 av Jonas (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Biblioteksenheter används i Mikromarc för att beskriva bibliotekets organisation och struktur. Beskrivningen har betydelse framförallt för lånevillkoren, men också för att det dagliga arbetet ska fungera smidigt, t.ex. vid reservationer och utlån mellan bibliotekets olika enheter.

Med biblioteksenheter menas i detta sammanhang både enheter och avdelningar, men det finns en väsentlig skillnad mellan dessa båda begrepp. Medan en enhet är ett bibliotek i en egen byggnad (t.ex. huvudbibliotek eller filial), kan en avdelning vara ett eget rum i biblioteksbyggnaden, eller en boksamling som ska skiljas ut från bibliotekets övriga material (t.ex. referensavdelning).

Första gången du använder Mikromarc 3 behöver du lägga in information om din biblioteksenhet (d.v.s. den enhet som du loggar in mot). Klicka på Administration i vänstermenyn, och därefter på Bibl.enheter. Dubbelklicka på din enhet (enheten visas tillsammans med en ikon föreställande ett trevåningshus). I skärmbilden som visas gör du följande:

 • Fliken Generellt: I fältet Namn ser du till att biblioteksnamnet är korrekt
 • Fliken Adresser: Skriv in bibliotekets adressuppgifter, eventuellt faxnummer, e-postadress och eventuell hemsida och websök-adress
 • Fliken Öppettider: Ange vilka veckodagar som biblioteket har öppet, och vilka dagar som biblioteket har stängt
 • Fliken Reservationssamarbete: Ange vilka biblioteksenheter som får reservera beståndet på ditt bibliotek. Standardinställningen är att varje biblioteksenhet (filial eller huvudbibliotek) kan reservera det bestånd som är knutet till den egna enheten och dess underliggande avdelningar, men inte beståndet som är knutet till andra biblioteksenheter.
  • Om ditt bibliotek inte delar databas med andra biblioteksenheter (med biblioteksenhet avses här ett huvudbibliotek eller en filial) behöver du inte göra någon ändring i samarbetsinställningarna för att kunna reservera
  • Om ditt bibliotek samarbetar kring reservationer med andra bibliotek i din databas, måste du se över samarbetsinställningarna. Innan du gör detta, ska du dokumentera hur samarbetet ska se ut med hjälp av denna matris. Om du vill att enheterna ska kunna reservera från varandra utan restriktioner, gör så här:
 1. Gå till Administration och välj en enhet. Välj fliken Reservationssamarbete.
 2. Sätt 0, en nolla, i rutan efter varje enhet i listan till vänster och spara genom att klicka på OK.
 3. Upprepa detta för alla enheter.

I den högra kolumnen ser du en lista över de enheter som kan reservera material från din enhet. Efter den egna enheten står det ingenting, eftersom den egna enheten alltid har prioritet 0, d v s högsta prioritet, att reservera sitt eget material.