Brandväggsinställningar vid centraldrift

Från Mikromarc Wiki
Version från den 24 november 2010 kl. 10.39 av Kiersti (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

För att Mikromarc ska kunna kommunicera genom lokala brandvägg/proxy, krävs följande utgående brandväggsöppningar och undantag i proxy:

  • BRANDVÄGG
    • Mikromarc 3-klienten: TCP port 443/https mot IP-adresserna 193.91.211.18, 193.91.211.36, 193.91.211.16 och 193.91.211.108
    • Mikromarc 3 Webbsök: TCP port 80/http och 443/https mot IP-adresserna 193.91.211.37 och 193.91.211.17
  • PROXY
    • Om din nätverkslösning har en proxyserver och/eller en innehållsfiltrering av all nätverkstrafik, måste ett undantag skapas för Mikromarc 3 på samma IP-adresser och portar som nämns ovan.
    • content scanning måste undantas


Viktigt vid uppgradering

I samband med uppgradering ansvarar den IT-ansvarige för att följande punkter åtgärdas, för att undvika problem vid uppgradering:


Töm cache på proxyservern

Uppgradering av Mikromarc 3-klienten innebär nedladdning av nya filer. Om proxyservern mellanlagrar filer efter tidigare uppgraderingar kan detta medföra att Mikromarc 3-klienten inte uppgraderas korrekt.


Töm cache på namnservern (DNS) för domänen mikromarc.no

I samband med uppgradering kan Bibliotekscentrum finna det nödvändigt att förändra namn??? för centraldriftskundens alias som används i applikations-URL:en. För att undvika problem rekommenderar vi att namnserverns cache för mikromarc.no töms. Detta säkerställer att namnservern innehåller den senaste informationen för mikromarc.no.


Tilldela alla Mikromarcanvändare skrivrättigheter till Mikromarc-programmappen och konfigurationsmappen

Om bibliotekspersonalen själv ska kunna genomföra automatisk klientuppgradering av Mikromarc 3, är det viktigt att dessa har tillräckliga skrivrättigheter till programmappen för Mikromarc 3. Vanligtvis ligger mappen här:

C:\Program\Mikromarc 3\Client\Bin

Dessutom krävs läs- och skrivrättigheter till mappen med konfigurationsfiler. Utan skrivrättigheter till programmappen och konfigurationsmappen kommer nedladdningen av nya programfiler att misslyckas. Detta innebär att den IT-ansvarige måste genomföra klientuppgraderingen för bibliotekspersonalen.