Brandväggsinställningar vid centraldrift

Från Mikromarc Wiki
Version från den 24 november 2010 kl. 10.45 av Kiersti (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

För att Mikromarc ska kunna kommunicera genom lokala brandvägg/proxy, krävs följande utgående brandväggsöppningar och undantag i proxy:

  • BRANDVÄGG
    • Mikromarc 3-klienten: TCP port 443/https mot IP-adresserna 193.91.211.18, 193.91.211.36, 193.91.211.16 och 193.91.211.108
    • Mikromarc 3 Webbsök: TCP port 80/http och 443/https mot IP-adresserna 193.91.211.37 och 193.91.211.17
  • PROXY
    • Om din nätverkslösning har en proxyserver och/eller en innehållsfiltrering av all nätverkstrafik, måste ett undantag skapas för Mikromarc 3 på samma IP-adresser och portar som nämns ovan.
    • content scanning måste undantas


Viktigt vid uppgradering

I samband med uppgradering ansvarar den IT-ansvarige för att följande punkter åtgärdas, för att undvika problem vid uppgradering:


Töm cache på proxyservern

Uppgradering av Mikromarc 3-klienten innebär nedladdning av nya filer. Om proxyservern mellanlagrar filer efter tidigare uppgraderingar kan detta medföra att Mikromarc 3-klienten inte uppgraderas korrekt.


Töm cache på namnservern (DNS) för domänen mikromarc.no

I samband med uppgradering kan Bibliotekscentrum finna det nödvändigt att förändra IP-adresser för centraldriftskundens DNS, som används i applikations-URL:en. För att undvika problem rekommenderar vi att namnserverns cache för mikromarc.no töms. Detta säkerställer att namnservern innehåller den senaste informationen för mikromarc.no.


Tilldela alla Mikromarcanvändare skrivrättigheter till Mikromarc-programmappen

Om bibliotekspersonalen själv ska kunna genomföra automatisk klientuppgradering av Mikromarc 3, är det viktigt att dessa har tillräckliga skrivrättigheter till programmappen för Mikromarc 3. Vanligtvis ligger mappen här:

C:\Program\Mikromarc 3\Client\Bin

Utan skrivrättigheter till programmappen kommer nedladdningen av nya programfiler att misslyckas. Detta innebär att den IT-ansvarige måste genomföra klientuppgraderingen för bibliotekspersonalen.