Skillnad mellan versioner av "Checklista för startinställningar"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
(Ingen skillnad)

Versionen från 25 oktober 2011 kl. 15.58

Följande inställningar hjälper dig att komma igång med Mikromarc 3. Om det finns flera biblioteksenheter i er databas (t.ex. huvudbibliotek + filial eller huvubibliotek + huvudbibliotek), måste du logga in mot respektive enhet och upprepa inställningarna för varje enhet.


 1. Se till att du själv och dina kollegor har varsitt användarkonto i MM3, med lämplig behörighet. Glöm inte prova att inloggning med respektive konto fungerar.
 2. Se till att rätt information är inlagd i systemet för din biblioteksenhet. Gör så här:
  1. Gå till Administration > Bibl. enheter. Dubbelklicka på den enhet som du vill redigera.
  2. Välj fliken Generell. Se till att biblioteksnamnet är korrekt, och att rätt bibliotekstyp är vald. Fyll i enhetens librissigel.
  3. Välj fliken Adresser. Lägg in rätt information för besöksadress. Denna kommer att visas i brev och på kvitton. Lägg också till information om telefon och e-post.
  4. Välj fliken Öppettider. Ange vilka veckodagar biblioteket har öppet samt vilka tider. Lägg eventuellt också till dagar då biblioteket har stängt.
  5. Välj fliken Reservationssamarbete. Ange vilka enheter som ska få reservera beståndet hos respektive enhet.
 3. Gå till Katalog > Katalog.
  1. Dubblettkontroll: Klicka på den nedersta knappen med två nedåtgående pilar till höger i skärmbilden under fliken Sök. Längst ner i fönstret finner du fältet Dubblettkontroll. Välj alternativet LIBRIS med ISBN som innebär att dubblettkontroll görs både mot ISBN och Libris-ID (voyagernummer). Klicka på OK för att spara.
  2. Filterinställningar vid import: Klicka på den nedersta knappen med två nedåtgående pilar till höger i skärmbilden under fliken Sök. Klicka på knappen Ändra/Ny. Se till att alternativet LIBRIS – Nationellt bibliotekssystem är valt i fältet för (Marc) Förbehandlingsmetod. Klicka sedan på knappen med två nedåtriktade pilar till höger om fältet med texten ”LIBRIS – Nationellt bibliotekssystem”. I fältet till vänster visas en lista över de fält som filtreras bort vid import. Lägg till/ta bort fält så att filtret ser ut som du vill ha det. Se utförligare instruktion i kursmanualen.
 4. Se till att du är inloggad mot din egen enhet. Gå sedan till Cirkulation > Expedition > Visa alternativ (knappen med ett verktyg).
  1. Fliken Expedition. Bocka eventuellt för valen Ignorera utlånsvarningar och Stopp med varning vid återlämning av exemplar med bilaga. Se kursmanualen för en förklaring till vad dessa inställningar gör.
  2. Fliken Kvitteringar: Välj kvittoskrivare och ange vilka mallar som ska användas. Om låntagare vid ett bibliotek ska kunna reservera böcker vid ett annat bibliotek i samma installation, är det en bra idé att bocka för valet Skriv ut följesedel… Ange i så fall vilken mall och skrivare som ska användas.
  3. Fliken Reservation: Bocka eventuellt för valet Hoppa över spärrade låntagare i kölistan. Se kursmanualen för en förklaring.
  4. Fliken Utlånsmeddelanden: Ange vilka mallar som ska användas vid individuella direktkrav. Bocka för rutan Skapa aviseringsmeddelande när exemplaret finns på utlämningsenheten. Ange vilka meddelandetyper som ska kunna sänds via e-post och SMS. Ange slutligen om låntagare ska spärras automatiskt när ersättningskravet sänds.
  5. Fliken Låntagare: Ange vilka fält som ska vara tvingande vid låntagarregistrering i Cirkulationsmodulen
  6. Fliken Självbetjäning: Anpassa inställningarna här efter behov.
  7. Fliken Namn-/adressimport: Ställ in om du vill använda funktionen för automatisk adresshämtning från Postnummerservice. För att importera personuppgifter från SPAR krävs ett särskilt avtal.
 5. Gå till Cirkulation > Lånevillkor. Redigera standardlånevillkoret så att det stämmer överens med de regler för utlån som ska gälla på just ditt bibliotek. Om ni är flera bibliotek som delar databas är det en god idé att försöka enas om vilka regler och villkor som i allmänhet ska gälla. Skapa sedan eventuellt undantag till det generella standardvillkoret genom att skapa nya lånevillkor.
 6. Gå till Cirkulation > Meddelanden. Välj fliken Inställningar. Se över inställningarna för aviseringar, krav, ersättningskrav och påminnelser. Skapa vid behov nya rutiner, t ex särskild kravrutin för barn.