Checklista vid problem med utskrift från Mikromarc Centraldrift

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
  1. Se till att skrivaren som du vill använda står som standardskrivare i Windows. Om det står många skrivare här, kan det göra att det går trögt när du loggar in mot MM2 Cirkulation. Radera de skrivare som du inte använder från listan, om det är möjligt
  2. Skriv ut en testsida från Word/Openoffice/Notepad
  3. Se till att skrivaren som du vill använda står som standardskrivare för Centraldrift
  4. Kontrollera att skrivaren är inkopplad och har tillräckligt med papper
  5. Öppna MM2 Cirkulation. Klicka på Parametrar i den övre, horisontella menyn, och välj alternativet Kvitto och Brev… Kontrollera att skrivaren som du vill använda står som standardskrivare även här.
    1. Om du i detta fönster har tillgång till fliken Brev (gäller endast de kunder som inte använder MM2 Meddelandecenter), kontrollerar du att rätt standardskrivare är angiven för respektive brevmall. Om fältet för standardskrivare är blankt, innebär det att mallen använder den skrivare som är angiven som standard under fliken Kvitto
  6. Stäng av skrivaren, vänta en halv minut och slå sedan på den igen
  7. Kontrollera om skrivaren finns med på listan över Skrivare som är kompatibla med Mikromarc Centraldrift. Om den inte är med, prova med en annan skrivare
  8. Kontakta supporten