Could not connect to database

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

För att ta reda på orsaken till detta felmeddelande, följer du denna checklista. Om du har Centraldrift, kontakta supporten.

  • Går det att söka och få träff i Websök?

Websök arbetar som en klient till databasen. Om Websök fungerar, innebär detta att databasen är igång

  • Får du samma felmeddelande på alla klienter?
JA – felet ligger troligen på servern eller i nätverket
NEJ – felet ligger troligen på klienten
  • Har det fungerat tidigare?
JA – har något förändrats? Har ett nytt program installerats? Har det gjorts ändringar i nätverket?
NEJ – har en nyinstallation gjorts? Har något misslyckats vid installation (se installationsloggfilen setup.log)? Är ODBC-kopplingen rätt konfigurerad?
  • Fungerar nätverket? Detta testar du genom att pinga servern. Gör så här:
    • Klicka på Start > Kör
    • Skriv ”cmd” och tryck Enter
    • Skriv ”ping + servernamn/ip-adress till servern”
OM SVAR: Är tjänsten på servern igång?
OM EJ SVAR: Servern är ej nåbar. Finns det någon lokal brandvägg eller något antivirusprogram som spärrar trafik?