Full backup not performed

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Detta felmeddelande talar om att fullständig säkerhetskopiering har misslyckats. Med hjälp av nedanstående checklista har du goda chanser att lösa problemet på egen hand. Om instruktionerna inte är till hjälp, kontakta supporten.


Har backupen fungerat tidigare?

JA

  • Har lösenordet för det lokala administratörskontot i Windows på servern ändrats? (Om ett särskilt Windowskonto, endast avsett för att ta backuper, används istället för administratörskontot – har dess lösenord ändrats?) Om lösenordet har ändrats, måste det nya lösenordet anges i konfigurationen av den schemalagda aktivitet som används för att säkerhetskopiering ska ske automatiskt. För mer information, klicka här
  • Har lösenordet för administratörskontot i Mikromarc ändrats? Om så är fallet, måste lösenordet ändras även i konfigurationen av säkerhetskopieringen. Läs mer om detta här
  • Kontrollera att sökvägar och annan information är korrekt angiven i skripten backfull.bat och backincr.bat enligt denna instruktion

NEJ