Konfigurera brandvägg för ICA-trafik

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

För att ICA-trafik skall kunna komma igenom lokala brandväggar måste man sätta upp en regel för ICA-trafik mot Bibliotekscentrums adresser: 193.91.211.180 - 193.91.211.209:


Portar som måste öppnas för trafik till och från Mikromarc centraldrift

TCP-port 1494

Outgoing

 • Destination port 1494 - 1494 (TCP)
 • Source Port 1024 - 65535
 • Acknowledgement (Yes)


Incoming

 • Destination port 1024 - 65535
 • Source Port 1494 - 1494 (TCP)
 • No Acknowledgement (No)


TCP-port 80

Outgoing

 • Destination port 80 - 80 (TCP)
 • Source Port 1024 - 65535
 • Acknowledgement (Yes)


Incoming

 • Destination port 1024 - 65535
 • Source Port 80 - 80 (TCP)
 • No Acknowledgement (No)


Test av brandvägg mot Mikromarc centraldrift

Dessa testerna körs från klienten som skall koppla upp sig mot Mikromarc centraldrift:


Test av TCP-port 1494

 1. Öppna dos-prompt
 2. Kör detta kommando: telnet 193.91.211.191 1494 <ENTER>

Om TCP-port 1494 är korrekt öppnad, får du detta svar:

ICA ICA ICA ICA ICA ICA

Händer det inget, är brandväggen inte korrekt konfigurerad för TCP-port 1494.


Test av TCP-port 80

 1. Öppna dos-prompt
 2. Kör detta kommando: telnet 193.91.211.191 80 <ENTER>
 3. Tryck <ENTER> igen

Om TCP-port 80 är korrekt öppnad, får du detta svar:

HTTP/1.1 400 Bad request
Server: Citrix Web PN Server
Date: Thu, 15 May 2003 11:13:28 GMT

Händer det inget, är det sannolikt en brandvägg eller proxyserver som inte är korrekt konfigurerad.


Förenklat test av ovanstående portar

Gå till vår testsida http://download.bibliotekscentrum.se/cd-test.html och följ instruktionerna så behöver ni inte skriva inte testerna manuellt. Fungerar inte på Windows Vista.


Öppnad för vårt klass C-nättverk

Våra servrar har IP- adresser 193.91.211.180-193.91.211.209. Alternativt kan man öppna för vårt klass C-nätverk 193.91.211.0/24