Skillnad mellan versioner av "Kortkommandon"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
  <code>Artikeln gäller version 3.5.1 av Mikromarc</code>
+
  <code>Artikeln gäller fr.o.m. version 3.5.1 av Mikromarc</code>
  
 
==Allmänt==
 
==Allmänt==

Nuvarande version från 28 oktober 2011 kl. 07.57

Artikeln gäller fr.o.m. version 3.5.1 av Mikromarc

Allmänt

F1 Hjälp
Alt-F4 Avsluta Mikromarc
F5 Uppdatera fönstret/vyn/listan


Rutiner

Meddelanden

Skift-Insert Nytt SMS-meddelande
Insert Nytt e-postmeddelande
Delete Ta bort det valda meddelandet
Ctrl-A Markera alla meddelanden i listan


Katalog

Ctrl-N Ny post (tomt schema under Dokument-fliken)
Ctrl-E Redigera post
Ctrl-D Markera post som gallrad
Ctrl-Skift-D Ta bort post fullständigt
Ctrl-S Spara post
Alt-uppil Gå till föregående
Alt-pil ned Gå till nästa post
Ctrl-L Lägg till titel i korgen (för reservationer av flera titlar på en gång, seriell eller parallell reservation)
Ctrl-K Visa korgen
Ctrl-Skift-C Kopiera post till Urklipp
Ctrl-Skift-V Klistra in post från Urklipp
Ctrl-W Visa kölistan
F2 Gå till Exemplar-fliken
F3 Gå till Dokument-fliken
F4 Gå till MARC-fliken
F6 Gå till fliken Insyn
F7 Gå till expeditionsfönstret i Cirkulation
F8 Reservation
F9 Sök
F10 Gå till fliken Länkar


Träfflista

Alt-Högerpil Nästa träfflista (vid navigering av grupperade träfflistor)
Alt-Vänsterpil Föregående träfflista (vid navigering av grupperade träfflistor)


Exemplar

Ctrl-N Nytt exemplar
Ctrl-E Redigera exemplar
Ctrl-D Markera exemplar som gallrat
Ctrl-Skift-D Ta bort exemplar fullständigt
Skift-F8 Reservera exemplar


Auktoritet

Ctrl-N Ny auktoriserad term
Ctrl-E Redigera auktoriserad term
Ctrl-D Ta bort auktoriserad term (bara tillgängligt om termen inte används i katalogposter)
Ctrl-A Ta bort auktoriserad term och använd en annan
Ctrl-L Skapa en se-hänvisning från markerad term
Ctrl-U Ta bort se-hänvisning
Ctrl-T Visa katalogposterna med markerad auktoritetsterm


Import

Ctrl-R Kör import
Ctrl-S Stoppa import


Export

Ctrl-R Kör export
Ctrl-S Stoppa export


Sökkoder

Ctrl-N Ny sökkod
Ctrl-E Redigera sökkod
Ctrl-Delete Ta bort vald sökkod
Ctrl-R Öppna en meny med reindexeringsalternativ (alla eller ändrade sökkoder)
Ctrl-S Stoppa reindexering


Cirkulation

Expedition

F2 Växla mellan Cirkulation och Återlämning i expeditionen
Skift-F2 Växla mellan Cirkulation och Återlämning i expeditionen och behåll aktiv låntagare
F4 Omlån
F5 Avsluta låntagare
F6 Visa låntagarbild för aktuell låntagare
F7 Visa detaljer för aktuellt exemplar
F9 Katalogsökning
F10 Aktuell låntagares konto
F11 Skriv ut kvitto
F12 Aktuell låntagares lån


Låntagare

Ctrl-N Öppna meny för skapande av ny låntagare, låntagargrupp eller klass
Ctrl-E Öppna meny för redigering av låntagare, låntagargrupp eller klass
Ctrl-Delete Öppna meny för borttagning av låntagare, låntagargrupp eller klass
F11 Skriv ut den visade låntagarlistan


Lånevillkor

Ctrl-N Nytt lånevillkor
Ctrl-E Redigera lånevillkor
Ctrl-Delete Ta bort lånevillkor


Kvittodesign

Ctrl-N Gör kopia av det valda kvittot (för att göra "nytt" kvitto)
Ctrl-E Redigera valt kvitto
Ctrl-Delete Ta bort valt kvitto
Ctrl-P Skriv ut listan över kvitton


Självbetjäning

F4 Cirkulation (i första fönstret) och Avsluta (i andra fönstret)
F5 Återlämning (i första fönstret) och Avsluta med kvitto (i andra fönstret)


Inköp

Inköp

Ctrl-L Lägg till markerat exemplar (med status "ska beställas") i inköpskorgen
Ctrl-Skift-L Lägg till alla exemplar som ska beställas i inköpskorgen
Ctrl-K Visa inköpskorgen
Ctrl-A Markera alla rader i beställningslistan
F9 Katalogsökning
Ctrl-P Skriv ut beställningslistan


Budget

Ctrl-N Lägg till nytt konto
Ctrl-E Redigera konto
Ctrl-P Skriv ut kontolistan


Administration

Användare

Ctrl-N Öppna meny för skapande av ny användare eller användargrupp
Ctrl-E Öppna meny för redigering av användare eller användargrupp
Ctrl-Delete Öppna meny för borttagning av användare eller användargrupp


Biblioteksenheter

Ctrl-N Öppna en meny med alternativ för att skapa ny (huvudbibliotek, filial, avdelning, enhetsgrupp)
Ctrl-E Redigera vald biblioteksenhet
Ctrl-Delete Ta bort vald biblioteksenhet


Externa bibliotek

Ctrl-N Nytt bibliotek (registrering från tom detaljbild)
Ctrl-E Redigera valt bibliotek
Ctrl-Delete Ta bort valt bibliotek


Webbkonfiguration

Ctrl-S Spara konfiguration


Konfiguration

Ctrl-N Öppna meny för skapande av ny nyckel eller egenskap
Insert Ny egenskap
Shift-Insert Ny nyckel
Ctrl-E Öppna meny för redigering av nyckel eller egenskap
Ctrl-Delete Öppna meny för borttagning av nyckel eller egenskap
Shift-Delete Ta bort vald nyckel
Delete Ta bort vald egenskap