Lånevillkor: Sommarlån

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Att ställa in så att låntagarna får förlängd lånetid över till exempel sommaren går att göra på två sätt: via öppettider på enheten eller via lånevillkoren.


Förlängd lånetid genom att lägga till stängda dagar på enheten

1. Gå till Administration och välj Enheter

2. Markera enheten du vill lägga in stängda dagar på

3. Gå till fliken Öppettider

4. Klicka på Ny

5. Skriv in mellan vilka datum biblioteket är stängt.


Exemplar kan inte få återlämningsdatum på stängda dagar och dessa hoppas därmed över när Mikromarc räknar ut förfallodag. Detta slår endast igenom på enheten man ändrar, men på samtliga lånevillkor som berör denna enhets bestånd. Alternativet med stängda dagar kan därför vara lämpligt att ställa in om till exempel en filial har stängt under sommaren.


Förlängd lånetid genom att ändra i lånevillkoren

1. Börja med att bestämma vilket material som ska omfattas och vilka lånevillkor detta material går på

2. Gå till Cirkulation och välj Lånevillkor

3. Öppna relevant lånevillkor

4. Gå till fliken Tidsavgränsat undantag

5. Här ställer du in mellan vilka två datum detta undantag ska gälla och vilken lånetid materialet som lånas under denna ska period få. Det går också att välja en fast förfallodag eller ett visst antal dagar.

Undantaget slår igenom på samtliga enheters bestånd som omfattas av lånevillkoret.