Skillnad mellan versioner av "Låntagare: Utformning av importfil för låntagarimport"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 24: Rad 24:
 
 
 
[[Category:Mikromarc 3]]
 
[[Category:Mikromarc 3]]
[[Category:Cirkulation]]
+
[[Category:Mikromarc 3 Cirkulation]]

Versionen från 27 oktober 2011 kl. 15.28

För att kunna importera data måste syntaxen för poster, fält och kolumner i importfilen vara konsistent och utförd enligt vissa krav. Beroende på varifrån filen hämtas kan den behöva redigeras innan importen utförs. Nedan listas de kriterier som importfilen måste uppfylla.


Generella krav utformning av fil

  • Varje låntagare skall vara en rad i filen. Första raden kan vara en rubrikrad, som undantas vid import
  • Inom varje rad skall respektive fält avskiljas med semikolon (en s.k. kolumnavskiljare)
  • Varje fält (textsträng) omges av enkelt eller dubbelt citationstecken (en s.k. textindikator). Tomt fält markeras med två citationstecken
  • Filen kan innehålla kolumner som inte ska importeras. Vilka dessa kolumner är specificeras vid import


Generella krav utformning av fält

  • Förnamn och efternamn ska ligga i samma kolumn. Efternamnet ska stå först och avskiljas från förnamnet med kommatecken och mellanslag: Efternamn, Förnamn
  • Födelsedatum ska skrivas ut enligt ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Kön anges med F (Female) för kvinna och M för man
  • Personnummer ska bestå av 12 tecken enligt ÅÅÅÅMMDD1111. Personnummer kan användas som lokal nyckel
  • Pinkod ska alltid vara fyrsiffrig
  • Adress, postnummer och postort ska ligga i separata kolumner. Adressrad 1 och adressrad 2 ska ligga i separata kolumner.

Om importfilen innehåller låntagare som ska knytas till olika enheter, låntagargrupper och klasser, måste dessa uppgifter finnas med i importfilen. Enheter, låntagargrupper och klasser måste finnas i databasen sedan tidigare, annars misslyckas importen. Varje uppgift anges i en egen kolumn, och du väljer mellan att använda antingen enhetens/låntagargruppens/klassens ID-nummer i databasen, eller enhetens/låntagargruppens/klassens namn i klartext.

Observera! En låntagarimport ändrar en stor mängd data på en väldigt kort tid. Det är därför viktigt att man förstår vad man gör innan man fortsätter med låntagarimporten. Man bör alltid starta med en testimport av en mindre delmängd (t.ex. 10 låntagare) och studera resultatet innan man man importerar hela filen. En misslyckad låntagarimport kan åtgärdas av personal på Bibliotekscentrum mot konsultarvode.