Låntagare: Utformning av importfil för låntagarimport

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

För att kunna importera data måste syntaxen för poster, fält och kolumner i importfilen vara konsistent och utförd enligt vissa krav. Beroende på varifrån filen hämtas kan den behöva redigeras innan importen utförs. Nedan listas de kriterier som importfilen måste uppfylla.


Generella krav utformning av fil

  • Varje låntagare skall vara en rad i filen. Första raden kan vara en rubrikrad, som undantas vid import
  • Inom varje rad skall respektive fält avskiljas med kommatecken eller med semikolon (en s.k. kolumnavskiljare)
  • Varje fält (textsträng) omges av enkelt eller dubbelt citationstecken (en s.k. textindikator). Tomt fält markeras med två citationstecken
  • Filen kan innehålla kolumner som inte ska importeras. Vilka dessa kolumner är specificeras vid import


Generella krav utformning av fält

  • Personnamn kan ligga i två olika kolumner (en för förnamn, en för efternamn), eller i en enda kolumn. Om hela namnet ligger i samma kolumn, ska efternamnet stå först och avskiljas från förnamnet med enbart mellanslag, eller med kommatecken och mellanslag
  • Födelsedatum ska skrivas ut enligt ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Kön anges med F (Female) för kvinna och M för man
  • Personnummer ska bestå av 12 tecken enligt ÅÅÅÅMMDD1111. Personnummer kan användas som lokal nyckel
  • Pinkod ska alltid vara fyrsiffrig
  • Postnummer och postort kan ligga i en och samma kolumn, men det går även att hantera filer där postnummer och postort ligger i varsin kolumn

Om importfilen innehåller låntagare som ska knytas till olika enheter, låntagargrupper och klasser, måste dessa uppgifter finnas med i importfilen. Enheter, låntagargrupper och klasser måste finnas i databasen sedan tidigare, annars misslyckas importen. Varje uppgift anges i en egen kolumn, och du väljer mellan att använda antingen enhetens/låntagargruppens/klassens ID-nummer i databasen, eller enhetens/låntagargruppens/klassens namn i klartext.