Librisregistrerande bibliotek

Från Mikromarc Wiki
Version från den 21 februari 2020 kl. 15.10 av David (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Bibliotek som vill börja registrera sitt bestånd hos Libris

Det är inte mycket som behöver göras i Mikromarc för att komma igång med att bli ett Librisregistrerande bibliotek. Om du vill börja registrera ditt biblioteks bestånd hos Libris skall du börja med att kontakta Libris. Det finns två alternativ för hur det befintliga beståndet ska hanteras:

 1. Många bibliotek väljer att bara registrera nytt bestånd från och med det datum då biblioteket går över till att registrera bestånd i Libris. I så fall behöver ingenting åtgärdas i den befintliga Mikromarc-katalogen.
 2. Det finns möjlighet att matcha det befintliga beståndet så att även det äldre materialet syns i Libris. Libris kommer då bl a be om en fil för att matcha det befintliga beståndet. Kontakta Bibliotekscentrum för prisuppgift och hjälp med att generera denna fil till Libris.

Bibliografisk service från Btj

Informationen i den här artikeln gäller även för bibliotek med bibliografisk service från Btj som framöver kommer att ta emot poster via Libris. Processen ser lite annorlunda ut än för nuvarande lösning för bibliografisk service från Btj och biblioteket måste ta ställning till och göra en del inställningar hos både Libris och i Mikromarc. Det är samma inställningar som ska göras för bibliotek med bibliografisk service från Btj som för andra bibliotek som hämtar poster från Libris. Läs vidare under rubriken Alternativ för posthämtning från Libris

Alternativ för posthämtning från Libris

Informationen under rubriken Alternativ för posthämtning från Libris gäller både för bibliotek som är Librisregistrerande och för bibliotek med bibliografisk service från Btj som framöver kommer att ta emot poster via Libris.

Automatisk uppdatering av expektansposter

För att ofullständiga expektansposter automatiskt ska uppdateras direkt med fullständiga poster från Libris/Btj så ska biblioteket sätta upp en schemalagd aktivitet i Mikromarc. Kontakta support-se@axiell.com för att få hjälp med detta.

Hämta enstaka post

Du kan enkelt hämta post för post hos Libris via sökning i Externa databaser i klienten. Detta kräver inte att man hämtar batchfiler med poster från Libris. Läs mer om import av enstaka poster i hjälptexterna/manualen eller kontakta support-se@axiell.com för att få hjälp med detta.

Hämta poster i batch

För att de fullständiga posterna ska uppdateras kontinuerligt med eventuella ändringar från Libris/Btj, så behöver en fil med uppdateringar från Libris importeras till Mikromarc. Som det fungerar nu så är denna process inte automatisk, utan filen måste hämtas från Libris och importeras till Mikromarc via importfunktionen i katalogen. Kontakta support-se@axiell.com för att få hjälp med detta.


Libris erbjuder regelbunden batchexport. Du väljer själv hur ofta dessa skall genereras. För att fungera med Mikromarc skall du ställa in följande i exportprofilen:

 • Postkodning: MARCXML
 • Teckenuppsättning: UTF-8

Posterna levereras sedan, i de intervall du själv valt, till Libris ftp-server. Du måste själv ladda hem dessa filer och Libris kan hjälpa dig att komma igång med det. När filen finns på din egna dator gör du följande för att importera dem till Mikromarc:

Importprofil

 1. Starta klienten och gå till Katalog -> Kataloginställningar.
 2. Gå till fliken Importinställningar.
 3. Studera standardprofilen för "Libris - Nationellt bibliotekssystem", motsvarar den dina behov kan du gå direkt till rubriken Import till Mikromarc nedan.
 4. Behövs justeringar? Skapa en kopia av "Libris - Nationellt bibliotekssystem"
 5. Gör eventuella justeringar i kopian.

Import till Mikromarc

 1. Starta klienten och gå till Katalog -> Import.
 2. Klicka "Visa avancerade val"
 3. Välj Teckenuppsättning: UTF-8
 4. Välj Filformat: Library of Congress MarcXml
 5. Välj Importkonfigur.: Libris - Nationellt bibliotekssystem (eller din egna konfiguration om du gjort någon)
 6. Välj den dubblettkontrollmetod som bäst passar ditt bestånd
 7. Klicka "Bläddra" och sök upp filen du laddat ned från Libris ftp. Det kan ta lite tid att läsa in filen.
 8. Klicka "Kör import"

Importkonfiguration i Mikromarc

Vilka fält som tas med vid import av Marcposter från Libris eller Btj, styrs av ett filter. Med hjälp av detta filter kan du själv styra vilka fält du vill ska rensas bort eller skyddas vid en import. Du kan ändra standardkonfigurationen för postimport, eller skapa en kopia av konfigurationen. För bibliotek som hämtar poster från Libris kan det vara aktuellt att filtrera bort andra fält vid import än vad som är fallet när posterna kommer från Burk, eftersom rutiner för katalogisering skiljer sig åt.

Läs mer om redigering av standard importkonfiguration här: http://wiki.mikromarc.se/wiki/Katalogisering:_Importfilter