MARC 21-formatet

Från Mikromarc Wiki
Version från den 20 oktober 2009 kl. 13.07 av Kiersti (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

MARC-formatet (MAchine Readable Cataloging) är ett standardformat för katalogdata. MARC-formatet utarbetades av Library of Congress på 1960-talet och används i dag i stort sett över hela världen. Den nuvarande versionen är MARC 21. Att standarden är internationell innebär att det blir enklare för bibliotek världen över att utbyta poster med varandra. Marc-formatet består av flera fält. Varje fält betecknas med en tresiffrig kod. Koden avslöjar vilken typ av information som finns i fältet:

marc21_1.jpg

I Mikromarc indikeras inledningen av ett Marc-fält med en asterix. Därefter följer fältkoden enligt MARC 21-standarden. Efter fältkoden finns det plats för två s.k. indikatorer. De anger hur datan ska behandlas. Man kan tex med hjälp av en indikator ange hur många tecken som ska hoppas över i början av en titel. Detta har med sortering att göra. Om en engelsk titel börjar med ”The” är det vanligt att man hoppar över de tre första tecknen plus ett blanksteg, d.v.s. fyra tecken hoppas över vid sortering av titeln. Indikator används även för att ange ledtexter eller aspekt på data i fältet.

Varje Marc-fält kan vara indelat i flera delfält. Inledningen av ett delfält indikeras i Mikromarc med hjälp av ett dollartecken. Därefter följer delfältsbeteckningen, som kan var en bokstav eller en siffra.

marc21_2.jpg

Som katalogkort (fliken ISBD i Mikromarc) ser informationen ut så här:

marc21_4.jpg

Det finns en viss överensstämmelse mellan grupperna 1xx, 6xx, 7xx och 8xx. Här följer några exempel:

marc21_2.jpg

För mer information om MARC 21-formatet, se formathandboken:

Formatöversikt (pdf)

Utförligare information på nätet