Mikromarc 2 Insyn

Från Mikromarc Wiki
Version från den 18 september 2008 kl. 21.48 av Kiersti (diskussion | bidrag) (Ny sida: Mikromarc 2 Insyn ger användaren tilläggsinformation om framsökta titlar i Websök: *Omslagsbilder *Innehållsförteckningar *Innehållsbeskrivningar När en användare söker i biblio...)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Mikromarc 2 Insyn ger användaren tilläggsinformation om framsökta titlar i Websök:

  • Omslagsbilder
  • Innehållsförteckningar
  • Innehållsbeskrivningar

När en användare söker i bibliotekets katalog kommer Insyn att hämta tilläggsinformationen för titlarna i träfflistan och presentera den för användaren tillsammans med den vanliga titelinformationen och eventuella exemplarupplysningar från Mikromarcdatabasen. Kopplingen mellan den enskilda titeln i användarens träfflista och tilläggsinformationen görs med hjälp av ISBN. Det krävs inget extraarbete från bibliotekets sida. Däremot kräver funktionen en egen licens, och lägst version 2.7.


Visning i Mikromarc 2

I Mikromarc visas information från Insyn i webbmodulerna Websök och Samsök, samt i Windowsmodulerna Katalog, Cirkulation och Inköp/Periodika. Integrationen med Websök och Samsök gör tilläggsinformationen tillgänglig både för titlar framsökta i bibliotekets egen katalog (Websök) och för titlar i andra biblioteks databaser (Samsök).

Obs! Visning av information från Insyn kräver att en egen licens installeras för ändamålet.


Stäng av visning av Insynsinformation om Mikromarc 2-programmen är tröga

Vid dålig nätverkskapacitet eller Internetanslutning kan Mikromarcprogrammen Katalog och Cirkulation bli tröga när Insyn är aktiverat. Därför är det möjligt att tillfälligt stänga av visningen av information från Insyn. Gör så här:

  • Katalog: Klicka på Inställningar i den övre, horisontella menyn, och ta bort bocken framför ”Visa utförlig information”
  • Cirkulation: Klicka på Parametrar i den övre, horisontella menyn, och ta bort bocken framför ”Visa utförlig information”

Om alternativet Visa utförlig information är förbockat, är funktionen aktiverad.


Felmeddelande: ”The operation timed out”

Detta felmeddelande kan förekomma i träfflistan i Websök när (Websök-)serverns Internetanslutning går via en proxy-server. För att förhindra att felet uppstår, kan du göra följande inställning på den server som kör Mikromarc 2 Websök


Ändring av timeout för hämtning av Insynsinformation=

Som standard är timeout-funktionen inställd på fem sekunder, vilket innebär att programmen under en femsekundersperiod försöker hämta Insyns-information innan försöket avbryts. Timeout kan ändras manuellt. Du måste då upprätta följande nyckel i registret:

Placering: HKEY_CURRENT_USER\Software\Mikromarc\Insight
Nyckel: “Timeout” av typ STRING

Värden uppges i 1/2000 sekund. Ett värde på 2000 ger alltså en sekunds timeout, 10000 ger fem sekunder osv.


=Ändra proxyinställningar

Din webbläsare använder Winlnet.dll för Internetanslutning, medan en serverapplikation som Websök använder WinHTTP.dll. Proxyinställningar för Winlnet kan justeras direkt i Internet Explorer (IE), men för att konfigurera WinHTTP.dll måste du köra proxycfg.exe. Gör så här:

Om IE får kontakt med servern kan du kopiera inställningarna med detta kommando, som skrivs i dos-prompt: Proxycfg –u

Om IE av någon anledning inte är inställt, måste proxyinformationen sättas som en parameter. Se extern länk nedan för mer information.


Externa länkar