Nyheter i Mikromarc 3.6.0

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
 • Hastighetsförbättring: Det har varit stort fokus på att förbättra hastigheten i systemet. Hela systemet är genomgånget för att kartlägga var det går långsamt och förändringar har gjorts så att Mikromarc som helhet ska upplevas snabbare.
 • Periodikamodul: Den viktigaste nyheten i denna version är periodikamodulen. Modulen tar utgångspunkt i en katalogpost för tidskriften som du sätter upp en utgivningsplan för och därefter ett eller flera abonnemang. Periodikamodulen är en helt ny modul i programmet och för att allt ska fungera på bästa sätt så rekommenderar vi att personal som ska arbeta med periodika går utbildning. Utbildning krävs för att få support när det gäller periodikamodulen.
 • Nya materialtyper: I Mikromarc kan du nu specifisera fler materialtyper än tidigare och materialtypsöversikten som används vid katalogisering har fått ett nytt utseende. OBS! Om du har meddelanderutiner med urval på materialtyper så kommer inte de nya materialtyperna automatiskt att vara valda här. Kom ihåg att uppdatera sådana meddelanderutiner.
 • Katalog: I katalogen finns ett menyval för att söka fram poster utan exemplar efter bestämda kriterier och gallra alla på en gång. Detta kan användas för att rensa baser med gamla poster utan exemplar.
 • Låntagarregistret: Låntagarregistret har fått ett helt nytt utseende. Avgränsning av låntagarregistret är mer flexibel. Det finns även funktionalitet för avancerad sökning i låntagarregistret.
 • Flera lånekort: För de kunder som önskar är det möjligt att konfigurera möjligheten att ha mer än ett lånekort per låntagare.
 • Schemalagda utlånsmeddelanden: Det är nu möjligt att sätta upp regelbunden körning av påminnelser och andra utlånsmeddelanden.
 • Avvikande lånetid: För varje lånevillkor kan du nu sätta upp ett tidsavgränsat undantag.
 • Spara lånehistorik efter återlämning: I fliken ”Expedition” i inställningar för expedition och cirkulation kan du nu ställa in att historik för senaste låntagare inte raderas vid återlämning, utan behålls i upp till 14 dagar.
 • Webbsök: Det är möjligt att aktivera en funktion där nya låntagare själva kan registrera sig som låntagare och sända uppgifterna till biblioteket.
 • Rapporter: Det finns en ny rapport över titelreservationer som inte kopplas till ett exemplar. Rapporten kan användas för att se om det exemplar behöver köpas in eller fjärrlånas.
 • Statistik: Det finns två statistiker för medieplanering: ”Utlån per hylla” och ”Beståndets ålder”. Det finns också en ny statistik för utlån och omlån under biblioteksanvändning där du kan ta fram statistik fördelat på bl a enheter, hyllsignatur, låntagarens ålder, materialtyp och andra kriterier.
 • Självbetjäningsautomater: Det är nu möjligt att göra omlån i självbetjäningsautomater, även utan att det lånade materialet finns till hands. Det är nu möjligt att avvisa återlämning av material som har gått till ersättningskrav i automater.


Titta gärna på den här introduktionen till periodikamodulen: https://www.youtube.com/watch?v=mF4eb_vCkPc