Skillnad mellan versioner av "Nyheter i senaste versionen av Mikromarc 3"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m
 
(89 mellanliggande versioner av 8 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Nyheter i 3.4.0.0 ==
+
== Nyheter i version 6.95 Patch 2==
  
Version 3.4.0.0 innehåller nya funktioner för att hantera reservationer, framtagen speciellt med tanke på reservationssamarbete mellan enheter som delar databas. Dessutom har det gjorts en genomgång av expeditionsskärmbilden och tillhörande expeditionsfunktionalitet.
+
Innehåll i 6.95 Patch 2 finner du här: [https://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter-i-Mikromarc-695-patch2.pdf >>>]
  
 +
== Nyheter i version 6.95==
  
===Reservationssamarbete===
+
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[https://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter-i-Mikromarc-6.95.pdf >>>]
*Nya samarbetsinställningar ger möjligheter att definiera om och i så fall hur man vill samarbeta kring reservationer med andra biblioteksenheter i databasen.
 
*Ny rapportmodul med fyra nya rapporter, plocklistor, som underlättar arbetet med reserverat material
 
*Titelreservation är alltid standardval när man klickar på F8 Reservera, oavsett vilken flik man befinner sig under. Exemplarreservation görs inifrån exemplardetaljerna, eller genom att högerklicka på exemplaret och välja ’Reservera exemplar’.
 
*Exemplarstatus för reserverade exemplar har setts över och rättats till. Detsamma gäller för vilka besked som ges om reserverade exemplar i expeditionsbilden.
 
  
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
  
'''Viktig information inför uppgradering!''' [[Reservationer i Mikromarc 3.4.0.0|Läs vidare här om vad som behöver göras efter uppgraderingen för att reservationsrutinerna ska fungera korrekt >>
 
]]
 
  
===Direktreservation i webbsök===
+
== Nyheter i version 6.90 Patch 1==
  
*Reservationer från webbsök registreras direkt, utan att generera ett meddelande som måste godkännas av bibliotekets personal
+
Innehåll i 6.90 Patch 1 finner du här: [https://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter-i-Mikromarc-690-patch1.pdf >>>]
*Låntagare kan radera egna reservationer i webbsök
 
Inställningarna för reservationer från webbsök är konfigurerbara och styrs av parametrarna i modulen ’Konfiguration’.
 
  
  
===Arbetsflöde i expeditionsbilden===
+
== Nyheter i version 6.90 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[https://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter-i-Mikromarc-690.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.81 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_Mikromarc_3_6_81.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.75 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_MM3_6_75.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten. I samband med nästa version av Mikromarc 3, version 6.75, så kommer automatisk uppgradering av klienten inte längre att fungera i de fall den ursprungliga klienten har en version som är äldre än 6.55. I dessa fall måste Mikromarc 3 6.75-klienten installeras på nytt. Vi rekommenderar alla som uppgraderar automatiskt till nya versioner att installera klientversion 6.75 på nytt till alla användare. Denna rekommendation gäller både i de fall en äldre version av klienten paketeras och distribueras till nya användare och i de fall en äldre version är installerad lokalt på datorerna och oavsett vilken version den befintliga klienten har. Kontakta support-se@axiell.com vid eventuella frågor.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.70 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_MM3_6_70.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.65 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_MM3_6_65.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.61 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/NyheterMM3_6_61.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.60 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_MM3_6_60.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.55 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_MM3_6_55.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
 +
 
 +
== Nyheter i version 6.50 ==
 +
 
 +
Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.[http://download.bibliotekscentrum.se/wiki/Nyheter_6_50.pdf >>>]
 +
 
 +
Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.
 +
 
  
*Möjlighet att söka låntagare inte bara på streckkod, utan även namn, e-postadress, mobilnummer och födelsedatum
 
*Sökningen utförs medan du skriver och du kan välja låntagare från en lista som avgränsas ju fler bokstäver du skriver
 
*Möjlighet att söka i katalogen utan att gå från expeditionsbilden till katalogmodulen. När du trycker F9 öppnar sig ett nytt fönster för katalogsökning och det som pågår i katalogmodulen påverkas inte
 
*Ny knapp i verktygsfältet för att snabbt kunna lägga in en låntagare
 
*Ikonerna som visar att aktuell låntagare tar emot meddelanden via e-post och/eller sms är klickbara, och öppnar ett fönster där möjlighet ges att skapa ett e-postmeddelande eller sms
 
*Antal reserverade resp. inkomna titlar visas separat i låntagarbilden
 
  
  
===Övriga förbättringar===
 
  
*När du ska gallra en post som har exemplar som tillhör olika enheter, kan du välja vilka enheters exemplar du vill gallra, alternativt gallra alla exemplar och posten på en gång. Bara om du gallrar alla exemplar kan du även gallra posten
 
*Ny funktion för att enkelt flytta en post från en katalog till en annan
 
*När Mikromarc 3 öppnas första gången täcker programmet hela skärmen. Du kan minimera bilden och ändra storlek och placering, vilket systemet kommer ihåg till nästa gång du loggar in
 
*Aviseringsmeddelanden som har nu hämtenheten som avsändare, i stället för den enhet som sänder meddelandet
 
*Nya användarbehörigheter som ger möjlighet att mer precist ange vilka behörigheter som ska knytas till varje användare
 
  
  

Nuvarande version från 16 mars 2021 kl. 09.30

Nyheter i version 6.95 Patch 2

Innehåll i 6.95 Patch 2 finner du här: >>>

Nyheter i version 6.95

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.90 Patch 1

Innehåll i 6.90 Patch 1 finner du här: >>>


Nyheter i version 6.90

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.81

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.75

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten. I samband med nästa version av Mikromarc 3, version 6.75, så kommer automatisk uppgradering av klienten inte längre att fungera i de fall den ursprungliga klienten har en version som är äldre än 6.55. I dessa fall måste Mikromarc 3 6.75-klienten installeras på nytt. Vi rekommenderar alla som uppgraderar automatiskt till nya versioner att installera klientversion 6.75 på nytt till alla användare. Denna rekommendation gäller både i de fall en äldre version av klienten paketeras och distribueras till nya användare och i de fall en äldre version är installerad lokalt på datorerna och oavsett vilken version den befintliga klienten har. Kontakta support-se@axiell.com vid eventuella frågor.


Nyheter i version 6.70

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.65

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.61

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.60

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.55

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.


Nyheter i version 6.50

Ett dokument med full beskrivning av förändringar i systemet, finner du här.>>>

Denna uppgradering kräver uppgradering av den existerande Mikromarc 3-klienten.