Nyheter i senaste versionen av Mikromarc 3

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Nyheter i 3.4.0.0

Nytt lanseringsdatum är 28:e juni 2010

Version 3.4.0.0 innehåller nya funktioner för att hantera reservationer, framtagen speciellt med tanke på reservationssamarbete mellan enheter som delar databas. Dessutom har det gjorts en genomgång av expeditionsskärmbilden och tillhörande expeditionsfunktionalitet. Ett dokument med en detaljerad beskrivning av förändringar i systemet finner du här >>>


Reservationssamarbete

 • Nya samarbetsinställningar ger möjligheter att definiera om och i så fall hur man vill samarbeta kring reservationer med andra biblioteksenheter i databasen.
 • Ny rapportmodul med fyra nya rapporter, plocklistor, som underlättar arbetet med reserverat material
 • Titelreservation är alltid standardval när man klickar på F8 Reservera, oavsett vilken flik man befinner sig under. Exemplarreservation görs inifrån exemplardetaljerna, eller genom att högerklicka på exemplaret och välja ’Reservera exemplar’.
 • Exemplarstatus för reserverade exemplar har setts över och rättats till. Detsamma gäller för vilka besked som ges om reserverade exemplar i expeditionsbilden.


Viktig information inför uppgradering! Läs vidare här om vad som behöver göras efter uppgraderingen för att reservationsrutinerna ska fungera korrekt >>

Direktreservation i webbsök

 • Reservationer från webbsök registreras direkt, utan att generera ett meddelande som måste godkännas av bibliotekets personal
 • Låntagare kan radera egna reservationer i webbsök

Inställningarna för reservationer från webbsök är konfigurerbara och styrs av parametrarna i modulen ’Konfiguration’.


Arbetsflöde i expeditionsbilden

 • Möjlighet att söka låntagare inte bara på streckkod, utan även namn, e-postadress, mobilnummer och födelsedatum
 • Sökningen utförs medan du skriver och du kan välja låntagare från en lista som avgränsas ju fler bokstäver du skriver
 • Möjlighet att söka i katalogen utan att gå från expeditionsbilden till katalogmodulen. När du trycker F9 öppnar sig ett nytt fönster för katalogsökning och det som pågår i katalogmodulen påverkas inte
 • Ny knapp i verktygsfältet för att snabbt kunna lägga in en låntagare
 • Ikonerna som visar att aktuell låntagare tar emot meddelanden via e-post och/eller sms är klickbara, och öppnar ett fönster där möjlighet ges att skapa ett e-postmeddelande eller sms
 • Antal reserverade resp. inkomna titlar visas separat i låntagarbilden


Övriga förbättringar

 • När du ska gallra en post som har exemplar som tillhör olika enheter, kan du välja vilka enheters exemplar du vill gallra, alternativt gallra alla exemplar och posten på en gång. Bara om du gallrar alla exemplar kan du även gallra posten
 • Ny funktion för att enkelt flytta en post från en katalog till en annan
 • När Mikromarc 3 öppnas första gången täcker programmet hela skärmen. Du kan minimera bilden och ändra storlek och placering, vilket systemet kommer ihåg till nästa gång du loggar in
 • Aviseringsmeddelanden har nu hämtenheten som avsändare, i stället för den enhet som sänder meddelandet
 • Nya användarbehörigheter som ger möjlighet att mer precist ange vilka behörigheter som ska knytas till varje användare