Skillnad mellan versioner av "Reservationer i Mikromarc 3.4.0.0"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m
 
Rad 36: Rad 36:
  
 
[[Category:Mikromarc 3]]
 
[[Category:Mikromarc 3]]
[[Category:Administration]]
+
[[Category:Mikromarc 3 Administration]]
 +
[[Category:Mikromarc 3 Cirkulation]]

Nuvarande version från 27 oktober 2011 kl. 15.33

Reservationer i MM 3.4.0.0

Samarbetsinställningar

De nya samarbetsinställningarna ger möjligheter att definiera om och i så fall hur man vill samarbeta kring reservationer med andra biblioteksenheter i databasen. Standardinställningarna i Mikromarc 3.4.0.0 kan påverka ditt bibliotek på följande sätt:

  • Om ditt bibliotek inte delar databas med andra biblioteksenheter (med biblioteksenhet avses här ett huvudbibliotek eller en filial) behöver du inte göra någon ändring i samarbetsinställningarna för att reservationer ska fungera som tidigare.
  • Om ditt bibliotek delar databas med andra bibliotek, och ni inte har samarbetat tidigare, behöver heller inga ändringar göras i samarbetsinställningarna.
  • Om ditt bibliotek samarbetar kring reservationer med andra bibliotek i din databas, eller vill börja göra det, måste du dock se över samarbetsinställningarna. Innan du gör detta, ska du dokumentera hur samarbetet ska se ut med hjälp av denna matris.


Standardinställningen är sådana att enheterna inte kan reservera från varandra och en översyn av samarbetsinställningarna är därför nödvändig. Om du vill att enheterna ska kunna reservera från varandra utan restriktioner, gör så här:

  1. Gå till Administration och välj en enhet. Välj fliken Reservationssamarbete.
  2. Sätt 0, en nolla, i rutan efter varje enhet i listan till vänster och spara genom att klicka på OK.
  3. Upprepa detta för alla enheter.

I den högra kolumnen ser du en lista över de enheter som kan reservera material från din enhet. Efter den egna enheten står det ingenting, eftersom den egna enheten alltid har prioritet 0, d v s högsta prioritet, att reservera sitt eget material.

Hoppa över spärrade låntagare i kölistan är standardval

Tidigare var detta val inaktivt som standard, men kommer alltså vid uppgradering att bockas för automatiskt. Om man vill inaktivera denna inställning, går man till Cirkulation > Verktygsikonen i knappraden > fliken Reservation och tar bort bocken framför inställningen Hoppa över spärrade låntagare i kölistan.


Direkta reservationer är standardval i Webbsök

Tidigare var bibliotekspersonalen tvungna att administrera alla reservationer manuellt, men nu kan alla låntagare med inloggning i Mig & Mitt lägga reservationer som går direkt in i databasen utan manuell handpåläggning. Låntagare utan inloggningsuppgifter kan också reservera, men dessa reservationer måste hanteras manuellt som tidigare. Om du inte vill att låntagare ska kunna lägga reservationer i Webbsök, eller om du vill hantera alla reservationer från Webbsök manuellt som i tidigare versioner, kontakta supporten för att få hjälp med konfigurationen.


Samarbetsinställningarna gör det möjligt att precisera hur reservationssamarbetet ska fungera. Det är även möjligt att ange olika prioritet för olika enheter, så att en låntagare som vill reservera på din enhet får ”första tjing” på din enhets material. Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning i reservationssamarbete för systemadministratörer, där vi går igenom de möjligheter som den nya reservationsfunktionen ger. Kontakta supporten, så återkommer vi med mer information om utbildningen!