Skillnad mellan versioner av "Sjudagarslån/snabblån"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m
m
Rad 83: Rad 83:
 
==Se även==
 
==Se även==
 
*[[Lånevillkor]]
 
*[[Lånevillkor]]
 +
*[[Kortare lånetid vid kö]]
  
  
 
[[Category:Mikromarc 2]][[Category:Mikromarc 2_Cirkulation]]
 
[[Category:Mikromarc 2]][[Category:Mikromarc 2_Cirkulation]]

Versionen från 18 september 2008 kl. 21.31

Beroende på vilken Mikromarcversion ditt bibliotek använder, kan villkor för sjudagarslån/snabblån upprättas på olika sätt. Denna artikel beskriver två olika tillvägagångssätt. Observera att det ena av dem kräver version 2.7.


Tillvägagångssätt 1

Denna instruktion beskriver i tre steg hur du anger att visst material ska ha kortare lånetid i version 2.7 eller lägre. Om du använder version 2.7, bör du läsa instruktionen för tillvägagångssätt 2 innan du bestämmer dig för vilken metod du vill använda.

Steg 1: Skapa en avdelning för snabblån

Steg 2: Knyta berörda exemplar till ovan nämnda avdelning

Steg 3: Upprätta ett lånevillkor för snabblån


Skapa en avdelning

För att skilja ut det material som ska ha kortare lånetid från övrigt material i katalogen, skapar du enklast en ny avdelning med ett beskrivande namn, t.ex. Snabblån, som du sedan knyter materialet till. I det tredje steget ska sedan den nya avdelningen knytas till ett eget lånevillkor, där lånetiden specificeras. Så här gör du för att skapa en ny avdelning:

 1. Öppna MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Enheter och avdelningar i vänstermenyn
 3. Markera den enhet som avdelningen snabblån ska tillhöra (vanligen den enhet som du brukar logga in mot)
 4. Klicka på ikonen Ny i den horisontella menyn
 5. På frågan ”Ny enhet eller avdelning under [enhetsnamn]” svarar du Yes
 6. Fönstret Enhetsegenskaper öppnas. Välj fliken Allmänt
 7. I fältet Namn skriver du in vad avdelningen ska heta
 8. I mitten av skärmbilden bockar du för rutan Är en avdelning
 9. Klicka på OK för att spara
 10. Den nya avdelningen ska nu ligga under enheten i hierarkin, och vara försedd med en boksymbol (till skillnad från enheter, som har hus-symboler)


Knyta exemplar till avdelningen

I detta steg anger du vilka exemplar som ska ha en kortare lånetid, genom att knyta dem till den nya avdelningen som skapades i steg 1.

 1. Öppna MM2 Katalog
 2. Sök upp det exemplar som ska ha kortare lånetid
 3. Se till att du står under fliken Exemplar, markera exemplaret och klicka på knappen Redigera
 4. Fönstret Exemplardetaljer öppnas. Välj fliken Allmänt
 5. Klicka på knappen Bläddra till höger om fältet Deponerad enhet, markera den nya snabblånsavdelningen i trädstrukturen och klicka på OK
 6. Klicka på OK igen för att spara och stänga fönstret
 7. Upprepa för samtliga exemplar som ska ha kortare lånetid.


Upprätta ett lånevillkor för snabblån

I de tidigare två stegen har du skiljt ut det material som ska ha kortare lånetid, genom att knyta berörda exemplar till en egen avdelning. I detta tredje och sista steg ska du skapa ett lånevillkor som talar om att de exemplar som tillhör den nya avdelningen Snabblån ska lånas ut med kortare lånetid. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på Administration > Lånevillkor i vänstermenyn
 3. Du befinner dig nu i skärmbilden Lånevillkor. Klicka på knappen Ny i vänstermenyn
 4. Fönstret Redigera lånevillkor öppnas. Klicka på pilknappen till höger om fältet Enhetsnamn i den övre delen av fönstret, och markera avdelningen Snabblån
 5. Bocka för rutan Utlån tillåtet i mitten av fönstret
 6. Under rubriken Utlån (också i mitten av fönstret) anger du det antal dagar som lånet ska gälla i fältet Period (t.ex. 7)
 7. Redigera eventuellt övriga inställningar i lånevillkoret för kravutskick, böter, omlån och reservationer
 8. Klicka på OK för att spara


Tillvägagångssätt 2

Denna funktion kan med fördel användas för de bibliotek som vill att vissa exemplar ska lånas ut med kortare lånetid, t.ex. s.k. sjudagarslån. Exemplar som väljs ut med denna metod reserveras inte om en titelreservation görs (till skillnad från exemplar som skiljs ut med tillvägagångssätt 1, som beskrivs ovan. Observera att version 2.7 krävs för att du ska kunna använda detta tillvägagångssätt.

Börja med att skapa en avdelning med ett beskrivande namn, t.ex. snabblån. I ett senare skede bör respektive exemplar som förses med kortare lånetid knytas till denna avdelning, av två skäl. Det ena är att exemplaren lättare kan sökas upp i katalogen om de är knutna till en gemensam avdelning. Det andra är du enkelt kan ta fram statistik för snabblånen. Så här gör du för att skapa en ny avdelning:

 1. Öppna MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Enheter och avdelningar i vänstermenyn
 3. Markera den enhet som avdelningen ska tillhöra (vanligen den enhet som du brukar logga in mot)
 4. Klicka på ikonen Ny i den horisontella menyn
 5. På frågan ”Ny enhet eller avdelning under [enhetsnamn]” svarar du Yes
 6. Fönstret Enhetsegenskaper öppnas. Välj fliken Allmänt
 7. I fältet Namn skriver du in vad avdelningen ska heta
 8. I mitten av skärmbilden bockar du för rutan Är en avdelning
 9. Klicka på OK för att spara
 10. Den nya avdelningen ska nu ligga under enheten i hierarkin, och vara försedd med en boksymbol (till skillnad från enheter, som har hus-symboler)


När du har skapat en avdelning är det dags att söka upp det exemplar som ska ha kortare lånetid, knyta det till den nya avdelningen, och ange hur lån lånetiden ska vara. Gör så här:

 1. Öppna MM2 Katalog
 2. Sök upp exemplaret i katalogen
 3. Välj fliken Exemplar
 4. Markera exemplaret och klicka på knappen Redigera
 5. Ett nytt fönster öppnas. Välj fliken Allmänt
 6. Bocka för rutan Har fast utlånstid
 7. Ange lånetid i antal dagar med hjälp av pilknapparna till höger
 8. Klicka på knappen Bläddra till höger om fältet Deponerad enhet. Markera den nya avdelningen för kortlån och klicka på OK
 9. En dialogruta öppnas där du får frågan om du vill att även Tillgänglig enhet ska ändras till den nya avdelningen. Svara Yes
 10. Klicka på OK för att spara


Se även