Skillnad mellan versioner av "Utlånsmeddelanden: Redigera mallar för anonymiserade reservationsmeddelanden"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 25: Rad 25:
 
Kontrollera så att övrigt innehåll i mallarna stämmer.  
 
Kontrollera så att övrigt innehåll i mallarna stämmer.  
  
Kontrollera att den redigerade mallen används i den eller de kravrutiner som ditt bibliotek kör. Om olika mallar används i olika kravrutiner, så måste varje mall redigeras på samma sätt.
+
Kontrollera att den redigerade mallen används i den eller de aviseringsrutiner som ditt bibliotek kör. Om olika mallar används i olika aviseringsrutiner, så måste varje mall redigeras på samma sätt.
  
  

Nuvarande version från 14 november 2016 kl. 11.50

Det finns olika alternativ för öppna reservationshyllor och anonymiserade reservationsmeddelanden. Läs mer om redigering av mallar i manualen för utlånsmeddelanden och mallredigering. Kontakta supporten om du behöver hjälp med att redigera mallen så att texten visas.


 1. Det går att använda mallen Standard följesedel med reservationsnummer för att skriva ut reservationsföljesedlar utan låntagaruppgifter. I stället för låntagarnamnet visas då ett löpnummer som är unikt för varje reservation. Reservationsnumret finns även med på systemets mallar för aviseringsmeddelanden.
 2. Om biblioteket inte vill använda reservationsnumret utan i stället ett nummer som är unikt för varje låntagare, så kan mallarna för följesedlar och aviseringar redigeras på följande sätt.

Gör så här för att byta ut låntagarens namn mot låntagarspecifikt nummer i mallen för följesedlar:

 • Gå till Cirkulation -> Kvittodesign i vänstermenyn.
 • Välj den mall för reservationsföljesedlar som ditt bibliotek använder och klicka på knappen Redigera i funktionsmenyn, eller dubbelklicka på mallen. När du dubbelklickat på mallen öppnas fönstret Redigera mall.
 • Scrolla ner till avsnittet detailInfo:Detail i mallen och klicka på fältet dataBand1["FullName"]. Fältet yttre kanter ska vara markerade av små cirklar.
 • Klicka på symbolen för Bindningar överst i menyn till höger i skärmbilden. Bindningar symboliseras av en grön och en gul kvadrat med en pil emellan.
 • Scrolla till rubriken Value i menyn till höger i skärmbilden.
  • Byt ut dataBand1["FullName"] i raden Value mot dataBand1["Id"].

Gör så här för att byta ut löpnumret (det reservationsspecifika numret) mot låntagarspecifikt nummer i mallen för aviseringar:

 • Gå till Cirkulation -> Meddelanden i vänstermenyn.
 • Välj den aviseringsmall som ditt bibliotek använder och klicka på knappen Redigera i funktionsmenyn, eller dubbelklicka på mallen. När du dubbelklickat på mallen öppnas fönstret Brevdesign.
 • Scrolla ner till avsnittet detail2:Detail i mallen och klicka på fältet <dataBand2["ReservationNumber"]>. Fältet yttre kanter ska vara markerade av små cirklar.
 • Klicka på symbolen för Bindningar överst i menyn till höger i skärmbilden. Bindningar symboliseras av en grön och en gul kvadrat med en pil emellan.
 • Scrolla till rubriken Value i menyn till höger i skärmbilden.
  • Byt ut dataBand2["ReservationNumber"] i raden Value mot dataBand1["theBorrowerId"].


Kontrollera så att övrigt innehåll i mallarna stämmer.

Kontrollera att den redigerade mallen används i den eller de aviseringsrutiner som ditt bibliotek kör. Om olika mallar används i olika aviseringsrutiner, så måste varje mall redigeras på samma sätt.