Checklista vid installation/uppgradering

Från Mikromarc Wiki
(Omdirigerad från Checklista vid installation)
Hoppa till:navigering, sök

Skriv ut denna checklista som hjälp i processen och för att göra anteckningar beträffande detaljer som är unika för er organisation.

Installations- och uppgraderingsprocesserna är nästa exakt lika. Därför gäller dessa instruktioner båda processerna. Vissa punkter berör bara den ena typen:

 • Punkter som enbart berör installation inleds med (I)
 • Punkter som enbart berör uppgradering märks med (U)


Förberedelser innan installation/uppgradering

Du behöver göra följande i förväg för att installera/uppgradera Mikromarc 2:

 1. (U) - Viktigt! Ta fram eventuell tidigare dokumentation och kontrollera att ni har en standardinstallation av Mikromarc. Om ni har en extern server för internetpublicering, eller av något skäl har installerat databas och webbapplikation på olika interna servrar, har flera databaser installerade, har omfattande anpassningar i Webcat, har flera Webcat installerade osv. så går det inte att följa instruktionerna rakt av. För det mesta så kan man räkna ut vilka åtgärder som krävs. Är ni osäker, boka in en tid med tekniker från Bibliotekscentrum så hjälper vi er med installationen/uppgraderingen. Kontakta då supporten
 2. Läs dokumentet Förberedelser inför installation/uppgradering
 3. Ladda ner senaste versionen av Mikromarc 2 från Bibliotekscentrums hemsida
 4. (U) Vissa uppgraderingar kräver mer efterarbete än andra. Kontrollera vad som gäller vid denna uppgradering på Bibliotekscentrums hemsida
 5. Verifiera att hårdvara och mjukvara motsvarar rekommendationerna för den senaste versionen, på Bibliotekscentrums hemsida
 6. (I) Ta reda på vilken typ av installation som skall göras och vilka moduler som skall installeras. Vid flytt av befintligt system till ny server, se eventuell tidigare egen dokumentation
 7. (U) TA SÄKERHETSKOPIA AV DATABASEN.

För mer information, se: Förberedelser inför installation/uppgradering

Förberedande installationer

Använd denna lista för att ta reda på vilka extra komponenter som behövs för att installera Mikromarc. Observera att vi inte stödjer Windows NT längre

För mer information se:

www.microsoft.com

Windows Script 5.6 for Windows XP and Windows 2000

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8

Mikromarc 2 Serverinstallation

Använd följande lista för att göra alla nödvändiga steg för att installera Mikromarc 2 serverkomponenter. I de flesta fallen (både vid installation och uppgradering) rekommenderas ni att välja Standard som installationssätt. Undantaget är om ni har eller skall ha en dual-server eller någon annan form av installation.

 1. Packa upp installationsmediet på valfri plats på servern. Från denna installationspunkt kan både server och klient-uppgraderingar göras. Samma filer används i båda fallen
 2. Installera Mikromarc serverkomponenter (se Installation/uppgradering av server). I slutet av installationen visas filen Setup.log. Spara undan den då den är en del av dokumentationen
 3. Om biblioteket önskar ta modulen MM2 Meddelandecenter och/eller MM2 Fjärrlån i drift, så måste Mikromarc konfigureras för att kunna skicka och ta emot e-post (se Konfiguration av e-posttjänst)

För mer information se: Mikromarc 2 - Installation/Uppgradering Referensmanual


Efterarbete - Server

Använd följande lista för att göra alla nödvändiga steg efter installation/uppgradering av Mikromarc 2 serverkomponenter. Tänk på att all inmatad data ligger i databasen och att det därför är mycket viktigt att det finns ordentliga säkerhetskopieringsrutiner. Vi rekommenderar att de instruktioner som vi ger följs så exakt som möjligt.

 1. Installera och/eller testa säkerhetskopieringsrutiner. (Detta steg är mycket viktigt.)
 2. (I) Vid installation på Windows 2003 server: Konfigurera IIS (se Websök och IIS 6)
 3. Radera ev gamla databaser, sökvägar eller programfiler. Om Websök installerats i ny katalog, döp om den gamla eller flytta undan den, men radera den inte. Kom också ihåg att informera alla i organisationen om ev. nya sökvägar eller URL:er
 4. Dokumentera installationen med hjälp av bilagan Mikromarc 2 - Systemdokumentation (vid uppgradering uppdatera befintlig dokumentation). Inkludera då också filen ”Setup.log”
 5. Om så är föreskrivet för denna uppgradering: Kör MM2 Grundauktorisation inkl. reindexering eller gör andra åtgärder som anges på Bibliotekscentrums hemsida
 6. Anpassa Websök Mikromarc 2 – Användarmanual Webkonfiguration
 7. Testa (hämta funktionstest här)

För mer information se: Mikromarc 2 - Installation/Uppgradering Referensmanual

Mikromarc 2 Klientinstallation

Använd följande lista för göra alla nödvändiga steg för att installera Mikromarc 2 klientkomponenter. I de flesta fallen (både vid installation och vid uppgradering) rekommenderas ni att välja Standard som installationssätt.

 1. Mappa upp mot installationspunkten där du tidigare packade upp installationsfilerna på servern
 2. Installera/uppgradera Mikromarc klientkomponenter på samtliga datorer som har/skall ha en Mikromarc-klient. Gäller ej de som bara skall användas för sökning via websök (se Installation/uppgradering av klient)
 3. Kontrollera installationsloggen på varje klient så att inga fel har uppstått

För mer information se: Mikromarc 2 - Installation/Uppgradering Referensmanual


Efterarbete – Klient

 • Dokumentera installationen (vid uppgradering uppdatera dokumentationen)
 • Testa och konfigurera klienterna (se funktionstest)

För mer information se: Mikromarc 2 - Installation/Uppgradering Referensmanual

Om ni får problem under arbetet som ni inte kan lösa själva, hör av er till supporten.


Se även