Lägga till användare

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna instruktion visar hur man lägger till användare i alla versioner av Mikromarc 2. När Mikromarc är installerat finns bara två användare, ett administratörskonto som enbart används av supporttekniker från Bibliotekscentrum, samt ett gästkonto.Bibliotekspersonalen bör lägga upp minst ett konto för varje person som skall jobba i Mikromarc. Du kan skapa hur många användare som helst. Hur många som kan arbeta mot systemet samtidigt styrs dock av hur många licenser som ert bibliotek har.


Skapa ny användare

 1. Starta MM2 DB Administration. Klicka på ikonen Användar- och åtkomstadministration i vänstermenyn. Välj fliken Användare
 2. Klicka på Ny. Fönstret Ny användare visas. Skriv in användarnamn i det avsedda fältet. Klicka på knappen Bläddra till höger om fältet Medlemskap i för att ange rättigheter. Välj den grupp som bäst passar in på användarens status
 3. Om man har fler enheter kan man ange vilken enhet som denna användare normalt skall logga in mot, men det är inte nödvändigt
 4. Ange lösenord. Detta har ingen koppling till nätanvändaren, och behöver inte bytas om Windows lösenord byts
 5. Klicka OK och börja med nästa användare

Obs! Om du skapar en egen användare för inloggning i MM2 Självbetjäning, är behörigheten Borrower tillräcklig.


Hur man skapar användare med särskild behörighet

Som standard finns fem olika fördefinierade användargrupper. Dessa är:

 • Database Administrator
 • System Librarian
 • Librarian
 • Borrower
 • Guest

Vilken behörighet som respektive användargrupp har, visas under fliken Standardgrupper. Standardgruppernas behörigheter kan inte ändras. Om du vill anpassa en användares behörighet utanför de fördefinierade ramarna, måste du skapa en ny användargrupp, som du sedan knyter användaren till.


Skapa ny användargrupp

 1. Öppna MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Användar- och åtkomstadministration i vänstermenyn
 3. Välj fliken Användardef. Grupper
 4. Klicka på knappen Ny i den övre horisontella menyn
 5. Namnge gruppen
 6. Med hjälp av knappen Bläddra väljer du den standardgrupp vars behörighet är högre än den behörighet du vill skapa. Klicka på OK
 7. Den nya användargruppen läggs nu till listan över användardefinierade grupper. Markera den nya gruppen i listan och klicka på knappen Redigera i den övre, horisontella knappraden
 8. Ett nytt fönster öppnas i vilket du kan redigera behörigheten. Under fliken Tillgång markerar du de funktioner och kataloger som du inte vill att användargruppen ska ha åtkomst till, och klickar på knappen Neka
 9. När du är nöjd med dina inställningar klickar du på knappen Stäng


Koppla användare till användargrupp

För att koppla en redan befintlig användare till en användardefinierad grupp gör du enligt följande:

 1. Öppna MM2 DB Administration
 2. Klicka på ikonen Användar- och åtkomstadministration i vänstermenyn
 3. Välj fliken Användare
 4. Markera användaren i listan och klicka på ikonen Redigera i den övre, horisontella knappraden
 5. I fönstret som öppnas väljer du fliken Allmänt
 6. För att ändra vilken användargrupp som användaren ska tillhöra, klickar du på knappen Bläddra till höger om fältet Medlemskap i. I listan som visas markerar du den grupp som användaren ska tillhöra och klickar på knappen OK