Gallring: Sök och ta bort poster utan exemplar

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Poster utan exemplar är sökbara i katalogen och i webbsök. Om du vill gallra poster utan exemplar kan du använda funktionen Sök och ta bort poster utan exemplar i katalogen. Denna funktion söker fram poster som förväntas ha exemplar, men undantar poster som vanligen inte ska ha exemplar. Sökningen ger inte träff på länkade huvudposter eller delposter och inte heller poster som länkar till elektroniska dokument.


  • Gå till Katalog och klicka på rubriken Katalog högst upp i verktygsraden. Välj alternativet Sök och ta bort poster utan exemplar.
  • I fönstret som öppnas kan du göra urval på kataloger, materialtyper, och postens signum, för att begränsa antalet poster i träfflistan.
  • Klicka på knappen Hämta poster utan exemplar.


  • När sökningen är färdig kan du ta bort poster ur listan med hjälp av kryssknappen i kolumnen längst till höger. När du har tagit bort en post ur listan över poster utan exemplar, så kommer posten inte att gallras utan finnas kvar i katalogen.
  • När du har tagit bort eventuella poster som inte ska gallras ur listan, så klickar du på knappen Gallra alla poster i listan. Posterna gallras då och visas därefter överstrukna i träfflistan.
  • Så länge du inte stänger fönstret Sök och ta bort poster utan exemplar, så kan du återställa posterna med hjälp av knappen Återställ gallrade poster.
  • När du har klickat på knappen Stäng sparas ändringarna. Om du eventuellt vill återställa någon post, så gör du det genom att söka fram den enstaka posten i katalogen.