Statistik: Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018

Denna artikel gäller statistiken Sveriges officiella biblioteksstatistik, version 6.81 av Mikromarc.

Frågorna som inte kommenteras i denna artikel kan besvaras genom att köra den statistik som i Mikromarc heter Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Nedan följer en beskrivning av de frågor som inte kan besvaras direkt.


Externa resurser

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/


Fråga 10 Film, tv, radio – Delfråga: Bestånd av elektroniska titlar

Använd inte denna siffra. Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet. Kontrollera istället med er leverantör av elektronisk media


Fråga 10 Interaktiva medier, cd-rom, tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, datorspel – alla delfrågor

Beräkningen innehåller ett fel som gör att Talböcker kan komma med i resultatet

Delfråga 1, totalt bestånd

Gör så här för att besvara delfråga 1, totalt bestånd:

 • Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
 • Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
 • Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
 • Undanta följande exemplarstatusar: Ska beställas; Förlorat utlån; Gallrat/Kasserat; Påstås återlämnat eller aldrig utlånat; Förkommet; Utlämnat (ska inte återlämnas); Under inköp
 • Välj Fast placering: de enheter som du lämnar in statistik för. Registreringsdatum: Till 2018-12-31 (högra datumfältet)
 • Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från siffran som rapporten gav

Delfråga 2, antal nyförvärv

Gr så här för att besvara delfråga 2, antal nyförvärv:

 • Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
 • Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
 • Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
 • Välj: Alla exemplarstatusar' Fast placering: de enheter du räknar statistik för. Registreringsdatum: Från 2018-01-01 Till: 2018-12-31
 • Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten

Delfråga 3, antal elektroniska titlar

Kontrollera med er leverantör av elektronisk media


Fråga 14 Interaktiva medier, cd-rom, tv-spel, interaktiva läromedel, konsolspel, datorspel – alla delfrågor

Beräkningen innehåller ett fel som gör att utlån av talböcker räknas med i resultatet.

Delfråga 3, totalt antal utlån

Gör så här för att besvara delfråga 3 – totalt antal utlån:

 • Använd katalogsökning. Inkludera poster med ”PC-spel” i urvalet med hjälp av materialtypsfiltret. Högerklicka och välj att visa gallrade poster.
 • Ange följande sökning i utökad sökning: 500__a = %talbok%
 • Högerklicka och ta med träffresultatet till exemplarmodulen
 • Välj: Fast placering: de enheter du lämnar in statistik för. Registreringsdatum: Till 2018-12-31 (högra rutan)
 • Högerklicka och välj att visa kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år”
 • Högerklicka och exportera träfflistan till Excel
 • Räkna summan av alla rader i kolumnen ”Totalt antal lån och omlån föregående år”
 • Räkna bort det antal exemplar som sökningen ger från den siffra du fått i rapporten. Vi kan endast beräkna totalt antal utlån, initiala utlån och omlån går ej att ta fram.

Fråga 14 Tidskrifter, dagstidningar och veckotidningar - alla delfrågor

Resultatet av statistiken presenterar inte korrekt statistik på initiala utlån, omlån och totalt antal utlån.

För att besvara denna fråga: Använd statistiken ”Utlån och omlån” i Mikromarc. Filtrera efter ert biblioteks förutsättningar.