Skillnad mellan versioner av "Anslutningsproblem mot Mikromarc Centraldrift"

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
m (Felmeddelande: ”You already have an instance of this application open and are not allowed to run more than one instance. Please contact your System Administrator”)
m
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 48: Rad 48:
  
 
Samma felmeddelande genereras om du har försökt att starta samma Mikromarcprogram flera gånger på samma dator. Det första programmet som du startar varje dag tar lite längre tid på sig att starta än de program som du startar därefter, eftersom användarmiljön upprättas vid den första inloggningen. Detta kan medföra att man försöker starta samma Mikromarcprogram på nytt, medan det första redan håller på att starta upp. För att undgå att flera inloggningsfönster till Mikromarc öppnas ovanpå varandra, är möjligheten att starta flera instanser av Mikromarcprogram begränsad.
 
Samma felmeddelande genereras om du har försökt att starta samma Mikromarcprogram flera gånger på samma dator. Det första programmet som du startar varje dag tar lite längre tid på sig att starta än de program som du startar därefter, eftersom användarmiljön upprättas vid den första inloggningen. Detta kan medföra att man försöker starta samma Mikromarcprogram på nytt, medan det första redan håller på att starta upp. För att undgå att flera inloggningsfönster till Mikromarc öppnas ovanpå varandra, är möjligheten att starta flera instanser av Mikromarcprogram begränsad.
 +
  
 
==Felanmälan==
 
==Felanmälan==
Rad 56: Rad 57:
 
#Ditt användarnamn finns angivet i fältet för '''User name''' i mitten av fönstret
 
#Ditt användarnamn finns angivet i fältet för '''User name''' i mitten av fönstret
  
 +
 +
==Se även==
 +
*[[Inloggning krävs för varje programmodul]]
 +
*[[Checklista vid anslutningsproblem mot Mikromarc Centraldrift]]
  
  
 
[[Category:Centraldrift]]
 
[[Category:Centraldrift]]

Nuvarande version från 19 februari 2009 kl. 03.35

Förbindelse med Mikromarc Centraldrift saknas eller bryts

Anslutningsproblem mot Mikromarc Centraldrift har flera möjliga orsaker, vilka beskrivs nedan.


Instabil Internetförbindelse

Kontrollera att du har en fungerande förbindelse mot Internet, genom att öppna din webbläsare, t.ex. Internet Explorer och försöka öppna någon av webbplatserna www.bibliotekscentrum.se eller www.kb.se/libris. Om du inte kan öppna någon av sidorna är det troligen fel på din internetförbindelse.


Felaktiga brandväggsinställningar

Om du kan öppna de ovan nämnda webbplatserna, kan orsaken till anslutningsproblemet vara de lokala brandväggsinställningarna. Be din IT-ansvarige att kontrollera brandväggsinställningarna för Mikromarc Centraldrift, som kan saknas eller vara felaktiga. Konfigurera brandvägg för ICA-trafik


Tidsavbrott i brandvägg eller andra nätverkskomponenter

Symtomen för detta är att förbindelsen bryts med jämna mellanrum medan du arbetar med Mikromarc, eller att förbindelsen bryts efter ett visst antal minuter när du inte använder Mikromarc. Om så är fallet bör du föra en logg över hur ofta och inom vilket intervall som förbindelsen bryts, för att upptäcka ett mönster. Kontakta supporten för att få hjälp.


För högt bandbreddsutnyttjande i förhållande till Internetförbindelsens kapacitet

Symtomen för detta är att Mikromarc fungerar trögt, och att programmet reagerar sakta varje gång du gör något. Detta kan medföra att förbindelsen med Mikromarc Centraldrift bryts. Om så är fallet bör du ta reda på om detta sker ungefär vid samma tidpunkt varje dag. Ta kontakt med supporten för att få hjälp.


Ingenting händer när Mikromarc startas

Om anslutningen mot Mikromarc Centraldrift fungerar, men det ändå inte händer någonting när du startar Mikromarc, har det troligen att göra med att användaren inte har tillräckliga rättigheter till registernyckeln för Microsoft TSCAL. Problemet kan uppstå bl.a. i något av dessa fall:

  1. ICA-klienten är installerad eller ominstallerad på en maskin som kör Windows 2000 eller Windows XP
  2. Det är ca tre månader sedan som du första gången anslöt dig mot Mikromarc Centraldrift
  3. Uppkopplingen fungerar när du är inloggad på datorn med ett konto med administratörsrättigheter, men inte med ett vanligt användarkonto


En temporär Microsoft TSCAL-licens upprättas första gången du ansluter mot Mikromarc efter att ICA-klienten har installerats. Giltighetstiden för den licensen är mellan 50 och 90 dagar. Någon gång inom de sista sju dagarna av den temporära licensens giltighetstid, görs licensen om till en permanent licens. Detta sker automatiskt vid uppkoppling mot Mikromarc. Om du inte ansluter mot Mikromarc någon gång under de sista sju dagarna av giltighetstiden, måste den temporära licensen raderas från registret. För att göra detta behöver du ta hjälp av din tekniker. Gör så här:

  1. Kontrollera rättigheterna på följande registernnyckel: HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSLicensing.Se till att användaren har full behörighet till den
  2. Om ovan inte hjälper, radera följande nyckel ur registret: HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSLicensing\Store\License000


Start av MM2 Cirkulation misslyckas eller tar väldigt långt tid

Ett känt problem är att det kan ta väldigt lång tid att starta MM2 Cirkulation, eller att det inte går att starta programmet alls. En workaround kring detta är att starta ett annat Mikromarcprogram först. Därefter är det ofta inget problem att starta MM2 Cirkulation.

MM2 Cirkulation kräver att lokala skrivare är tillgängliga i det ögonblick som programmet startas. Om ingen skrivare är tillgänglig, får du följande felmeddelande: ”There is no default printer available”. För att undvika detta felmeddelande tvingar vi MM2 Cirkulation att vänta tills skrivaruppkopplingen är färdig innan programmet startas. Detta är förklaringen till att en del användare upplever att MM2 Cirkulation tar lång tid att starta.

Det är viktigt att skrivare som inte används avinstalleras från klienten (din lokala dator), eftersom det ofta är dessa som gör att skrivaruppkopplingen tar lång tid och påverkar starten av MM2 Cirkulation. I vanliga fall ska skrivare anslutas automatiskt vid anslutning mot Mikromarc Centraldrift, men om klienten kör en äldre version av Windows än Windows 2000, måste Bibits (som hanterar Centraldriften) ta till någon åtgärd för att skrivaranslutningen ska fungera som den ska.


Felmeddelande: ”You do not have access to log on to this session”

Detta felmeddelande kan förekomma när det uppstår ett sällsynt fel på en av centraldriftsservrarna, som då nekar nya anslutningar. Oftast hanterar servrarna detta fel automatiskt, för att anslutningsproblem inte ska uppstå. Om du ändå får ovan nämnda felmeddelande, kontakta supporten


Felmeddelande: ”You already have an instance of this application open and are not allowed to run more than one instance. Please contact your System Administrator”

Detta felmeddelande visas i regel när kontakten mellan klienten (programvaran på din lokala dator) och Mikromarc Centraldrift bryts, exempelvis p.g.a. ett strömavbrott eller problem med Internetförbindelsen. Du förlorar då kontakten med programmet, men det fortsätter att köra en stund på Mikromarc Centraldrift. Efter några minuter avslutas programmet automatiskt på Mikromarc Centraldrift, men om du inte vill vänta kan du kontakta supporten, som avslutar programmet åt dig. Därefter kan du logga in igen som vanligt.

Samma felmeddelande genereras om du har försökt att starta samma Mikromarcprogram flera gånger på samma dator. Det första programmet som du startar varje dag tar lite längre tid på sig att starta än de program som du startar därefter, eftersom användarmiljön upprättas vid den första inloggningen. Detta kan medföra att man försöker starta samma Mikromarcprogram på nytt, medan det första redan håller på att starta upp. För att undgå att flera inloggningsfönster till Mikromarc öppnas ovanpå varandra, är möjligheten att starta flera instanser av Mikromarcprogram begränsad.


Felanmälan

När du felanmäler problem med Centraldrift, så måste du uppge användarnamn på den ICA-klient som du använder. Så här tar du reda på ICA-klientens namn:

  1. Öppna Citrix Program Neighborhood
  2. Klicka på knappen Settings i den övre, horisontella menyn
  3. Välj fliken Logon information
  4. Ditt användarnamn finns angivet i fältet för User name i mitten av fönstret


Se även