Automatisk uppstart av självbetjäning

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna artikel beskriver hur du ser till att självbetjäningsmodulen startar automatiskt med datorn.

  1. Installera klienten för Mikromarc 3 på den dator som ska användas
  2. Logga in i Mikromarc. Ange användarnamn och säkerhetskod. Klicka därefter på knappen med nedåtgående pilar till höger om fältet Uppkoppling. Fyll i fälten Applikations-URL och Databas enligt den information som du tidigare har fått från Bibliotekscentrum
  3. Gå till Administration > Användare. Kontrollera att du har en användargrupp med namnet Självbetjäningsprogrammet, som har tillgång till Cirkulation. Om användargruppen inte finns, måste du skapa den
  4. Skapa en användare för Självbetjäningsutlån och se till att användaren är medlem i användargruppen Självbetjäningsprogrammet. Välj ett förklarande användarnamn och lägg in säkerhetskod. Kom ihåg att databasen skiljer mellan stora och små bokstäver. Läs mer om hur du skapar en ny användare här.
  5. Gå till Administration > Bibl.enheter. Dubbelklicka på din enhet i listan. Överst i högra hörnet i den skärmbild som öppnas, visas enhetens ID-nummer. Notera denna uppgift.
  6. Skapa en genväg till Mikromarc 3 i mappen Autostart i Windows på den dator som ska köra MM3 Självbetjäning. Hur du gör detta beror på vilken Windowsversion du har. Leta efter en mapp med namnet Autostart. (C:\Documents and Settings\Default User\Start-meny\Program\Autostart). Om du inte hittar den, be din lokala IT-tekniker om hjälp
  7. Högerklicka på ikonen för Mikromarc 3 i autostartsmappen och välj Egenskaper. I fältet efter Mål är en lång rad inskriven. I slutet av raden skriver du in följande och byter ut uppgifterna inom hakparenteserna till dem som gäller för er uppkoppling (Obs. själva hakparenteserna ska tas bort!):
 /A=<Applikations-URL>  /U=<Användarnamn för självbetjäningsmodulen> /P=<Lösenord för självbetjäningsmodulen> /I=<Enhetens ID-nummer> /M=7 /L=SWE /C=<Databas>

Notera att det beroende på Windowsversion kan vara nödvändigt att placera citationstecken (") runt antingen hela texten i fältet Mål eller endast den text som står i fältet innan ovan skrivits in.

  1. Välj fliken Allmänt och ändra genvägens namn till exempelvis MM3 Självbetjäning

Kontakta supporten om något är oklart.