Bestånds- och utlånsstatistik i Mikromarc 2

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna artikel innehåller information om bestånds- och utlånsstatistik i Mikromarc 2.

Statistik tas huvudsakligen fram med hjälp av modulerna Katalog Statistik och Cirkulation Statistik. Dessa är integrerade med programmodulerna MM2 Katalog och MM2 Cirkulation, men kan även startas separat (detta gäller inte kunder som har Centraldrift). Gå till Windows Startmeny > (Alla) Program > Mikromarc 2 > MM2 Verktyg > MM2 Katalog Statistik alt. MM2 Cirkulation Statistik.


Beståndsstatistik

Så här fungerar beståndsstatistiken:

 • Från och med databasversion 2.1012 räknas inte periodika som exemplar. Eventuella exemplar som är registrerade som analytiska katalogposter till icke-periodiska dokument kommer att räknas med
 • Exemplar filtreras på barn- och facklitteratur, på enhet och på materialtyp. Odefinierade exemplar räknas med som skönlitteratur för vuxna
 • Bestånd beräknas fram till det angivna ”Till-datumet”, medan tillväxt (nyförvärvade exemplar) och avslutade (gallrade exemplar) beräknas för den valda perioden


Använda MM2 Katalog Statistik

Här följer en kort instruktion för hur du använder programmodulen MM2 Katalog Statistik.

 1. Öppna MM2 Katalog, välj alternativet Rapporter i vänstermenyn och klicka på ikonen Statistik. Modulen kan även startas från Startmenyn > (Alla) Program > Mikromarc 2 > MM2 Verktyg > MM2 Katalog Statistik
 2. Fönstret Mikromarc 2 Statistik öppnas. Klicka på ikonen Ändra val
 3. Fönstret Statistikurval öppnas:
  1. Statistiktyp: välj mellan fack-, folk- och skolbibliotek. Beroende på vilket val du gör, kommer presentationen att se annorlunda ut. Om du väljer fackbibliotek, görs det t.ex. ingen fördelning mellan barn- och vuxenlitteratur, eller fack- och skönlitteratur
  2. Visa i exemplarlista: här väljer du vilka enheter som ska tas med i statistiken. Egen enhet är den enhet som du loggar in mot
  3. Deponerad enhet: här ges du möjligheten att begränsa statistiken till att endast omfatta exemplar som är deponerade vid en viss enhet eller avdelning
  4. Materialtyp: här ges möjligheten att begränsa statistiken till en särskild materialtyp
  5. Tidsperiod: välj mellan föregående och innevarande år. Du kan även ange ett tidsintervall
  6. Klicka på OK när du är nöjd med dina inställningar
 4. Klicka på ikonen Kör


Dataunderlag för statistik

Vid beräkning av statistik tas hänsyn till flera olika faktorer. Här följer en lista över allmänna och särskilda faktorer för bestånds- och utlånsstatistik.


Enheter

Det finns möjlighet att beräkna statistik för en eller flera enheter. Vilken enhet som exemplaret tillhör avgörs med hjälp av uppgiften Ägande enhet.

NSU.Copy.Belong_To_Unit_Id


Bestånd

Exemplar som har upprättats på det angivna ”Till-datumet” eller tidigare, och inte är markerat som gallrat (kasserat, förlorat etc.), räknas som bibliotekets bokbestånd. Vid beräkning kontrollerar programmet om exemplaret har upprättats på ”Till-datumet” eller tidigare, och om det är gallrat.

NSU.Copy.IS_Scrapped = 0 och NSU.AcqOrderDetails.ReceivedDate, ev. NSU.Copy.Reg_Date < [till-datum]


Tillväxt/Nyförvärvade exemplar

Exemplar som har lagts till inom den angivna perioden räknas som tillväxt. Sådana exemplar identifieras med hjälp av registreringsdatumet. Obs! Exemplar som har registrerats inom perioden räknas som tillväxt även om de har markerats som gallrade (kasserade, förlorade etc.) inom samma period. Vidare räknas exemplar som har katalogiserats retrospektivt i versioner äldre än Mikromarc 2.4 som tillväxt.

NSU.AcqOrderDetails.ReceivedDate, ev. NSU.Copy.Reg_Date


Avslutade/Gallrade exemplar

Exemplar som har markerats som gallrade (kasserade, förlorade etc.) i perioden räknas som avslutat (gallrat) material. Sådana exemplar identifieras med hjälp av gallringsdatum. Obs! Exemplar som har registrerats före den angivna perioden, men gallrats inom det angivna tidsintervallet, räknas också som avslutade.

NSU.Copy.Is_Scrapped = 1 och NSU.Copy.Scrap_Date


Barnlitteratur

Barnlitteratur identifieras med hjälp av kontrollfältet för målgrupp/intellektuell nivå: fält 008, position 22 = j

NSU.Control_Field: 008/22 = ’’j’’


Vuxenlitteratur

Vuxenlitteratur identifieras med hjälp av kontrollfältet för målgrupp/intellektuell nivå: fält 008, position 22 = e

NSU.Control_Field: 008/22 = ’’e’’


Facklitteratur och skönlitteratur

Facklitteratur och skönlitteratur skiljs åt med hjälp av den uppgift som är angiven i kontrollfältet för litterär genre fält 008, position 33:

 • Facklitteratur: fält 008, position 33 = 0
 • Skönlitteratur: fält 008, position 33 = 1

NSU.Control_Field: 008/33 = ’’0’’,’’1’’


Materialtyp

Exemplarens materialtyp beräknas i huvudsak på grundval av den information som har registrerats i fält 245$h, Allmän medieterm. Exemplar som saknar angiven materialtyp antas vara monografier.

NSU.Marc_Record.DocType_Id

De materialtyper som beräknas med hjälp av fält 245$h är bland annat musiktryck, kartografiskt material, videogram, talböcker, kassettböcker, CD-ROM.


Periodika

För periodika beräknas antalet periodikatitlar istället för antalet exemplar. Beräkningen förutsätter korrekt katalogisering av kontrollfälten 000, position 07 och 008, position 21.

 • Seriell publikation (avser alla typer av periodika): fält 000, position 07 = s
  • Tryckta periodiska skrifter (monografiserie): fält 008, position 21 = m
  • Dagstidningar: fält 008, position 21 = n
  • Tidskrifter: fält 008, position 21 = p
  • Elektroniska tidskrifter: fält 008, position 21 = w


Ljud-/musikupptagning

Ljud- och musikupptagning åtskiljs med hjälp av kontrollfältet för materialtyp: 000/06:

 • Ljudupptagning: fält 000, position 06 = i
 • Musikupptagning: fält 000, position 06 = j


Talböcker

Talböcker identifieras i första hand med hjälp av den information som finns angiven i fält 245$h för materialtyp. För att kunna skilja på analoga (kassett, spole) och digitala talböcker, används kontrollfältet 007, position 01:

 • Talböcker digital: fält 007, position 01 = d
 • Talböcker analog kassett: fält 007, position 01 = s
 • Talböcker analog spole: fält 007, position 01 = t


Utlånsstatistik i Mikromarc 2.7

Om du inte redan har gjort det, rekommenderar vi att du uppgraderar Mikromarcprogrammen till version 2.7. Utlånsstatistiken har bearbetats och kraftigt förbättrats i version 2.7, och det är också den programversionen som följande instruktioner baseras på.


Utlånsstatistiken hämtas från utlånshistoriken (NSU.Service_History). Exemplaren kan filtreras på vuxen- och barnlitteratur, fack- och skönlitteratur, enheter och avdelningar, kataloger, låntagargrupper och materialtyper. Obs! Utlån/omlån av exemplar som senare markeras som gallrade (kasserade, förlorade etc.) kommer att räknas med i statistiken som vanliga utlån.


Vid beräkning av utlånsstatistik tas särskild hänsyn till följande faktorer:

 • Utlån och omlån: Antal utlån och omlån beräknas för vald period
NSU.Service_History.Service_Code =8 eller 9
 • Vuxen- och barnlitteratur: Beräknas på samma sätt som i beståndsstatistiken
 • Fack- och skönlitteratur: Beräknas på samma sätt som i beståndsstatistiken
 • Materialtyp: Beräknas på samma sätt som i beståndsstatistiken
NSU.Marc_Record.DocType_Id
 • Enheter: Med enhet menas i detta sammanhang utlånsenhet. Utlånsstatistiken beräknas för en eller flera enheter på samma sätt som i beståndsstatistiken
NSU.Copy.Belong_To_Unit_Id
 • Fjärrlån: Fjärrlån beräknas inte. Om fjärrlån har registrerats vid en egen enhet eller katalog i databasen, kan du köra statistik på denna enhet/katalog för att beräkna antal fjärrlån


Använda MM2 Cirkulation Statistik

Här följer en kort instruktion för hur du använder programmodulen MM2 Cirkulation Statistik.

 1. Öppna MM2 Cirkulation och klicka på ikonen Statistik i vänstermenyn. Modulen kan även startas från Startmenyn > (Alla) Program > Mikromarc 2 > MM2 Verktyg > MM2 Katalog Statistik
 2. Fönstret Utlåningsstatistik öppnas. Klicka på Välj Statistiktyp. Markera den statistik du är intresserad av och klicka på OK
 3. Klicka på fliken Urval. Här specificerar du vilka enheter, kataloger, låntagargrupper etc som statistikkörningen ska omfatta
 4. Klicka på knappen Beräkna i vänstermenyn


Om du vill köra flera statistiktyper med samma urval, gör du enligt följande:

 1. Klicka på ikonen Satsvis körning
 2. Steg 1. Välj allmänna urval
  1. Datum: välj ett fördefinierat tidsintervall eller ange ett eget datumintervall
  2. Litterär form/genre: här har du möjlighet att begränsa statistiken till fack- eller skönlitteratur och efter målgrupp
  3. Språk: Om du så önskar kan du här begränsa statistiken till att omfatta material på ett särskilt språk
  4. Biblioteksenhet: begränsa statistiken till en eller flera enheter genom att bocka för dina val eller klicka på någon av knapparna Alla eller Inget
  5. Kataloger: begränsa statistiken till en eller flera kataloger genom att bocka för dina val eller klicka på någon av knapparna Alla eller Inget
  6. Materialtyp: om du så önskar begränsar du statistiken till en eller flera materialtyper
  7. Låntagargrupp: här begränsar du statistiken till en särskild låntagargrupp
  8. Om du vill använda det angivna urvalet för alla statistiker, bockar du för alternativet Använd urvalet för alla statistiker
  9. Klicka på knappen Nästa steg i satsvis körning
 3. Steg 2. Tillgänglig statistik
  1. Välj en eller flera statistiktyper som intresserar dig, markera den/dem (för att markera flera, håll ner Ctrl-tangenten och markera de statistiker som du vill ha med) och klicka på Kör
  2. En informationsruta öppnas. Se till att skrivaren är klar för utskrift och klicka på OK


Se även