Gallring: Gallra tidskriftsårgång

Från Mikromarc Wiki
(Omdirigerad från Gallra tidskriftsårgång)
Hoppa till:navigering, sök

Inledning

Gallring av hel årgång av en tidskrift görs i katalogen och inte i periodikamodulen. Du kan gallra enstaka häften genom att skanna streckoden i exemplarmodulen. Häften som fortfarande är Under inköp måste hanteras i periodikamodulen.

När ett häfte tas bort i ankomstregisteringen tas det bort fullständigt och ingen statistik sparas. Vill du ha statistiken kvar så måste du därför gallra i katalogen.

Gör så här

  • Sök fram tidskriftstiteln i katalogen.
  • Markera huvudposten (eller årgångsposten) i träfflistan i fliken F9 Sök och gå till fliken F10 Länkar.
  • Markera den årgång du vill gallra och klicka på det röda krysset uppe till höger i verktygsraden, eller använd kortkommandot Ctrl-D.
  • Hela årgången - årgångspost, häftesposter samt exemplar gallras när du svara Ja på frågan om du vill gallra den valda posten samt underliggande poster.
  • Om något av exemplaren har pågående transaktioner, så kommer du att få en fråga om du vill gallra posterna ändå. Om inget av exemplaren har pågående transaktioner, så ställs inte denna fråga.
  • Om tidskriften finns på flera enheter, så kommer du att få möjlighet att välja vilka enheters exemplar som ska gallras. Om tidskriften enbart har exemplar på den enhet där du är inloggad, så får du inte denna fråga.