Kategori:Mikromarc 3 Periodika

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Var alltid noggrann vid ankomstregistrering, så att du kopplar streckkoden på rätt fysiskt häfte till rätt häfte i ankomstregistreringen.

När du gör ändringar i utgivningsplanen kontrollera alltid i Steg 3 och scrolla igenom hela listan, så att allt ser bra ut.

När man är många som samarbetar i en databas och använder samma utgivningsplaner, måste man alltid tänka på att de ändringar man gör i utgivningsplanen slår igenom för alla som har abonnemang kopplade till en tidskrift.

Ställ in filtret för enheter (övre högra hörnet) på önskade enheter och avdelningar, så att du bara visar abonnemang från enheter vars tidskrifter du ska ankomstregistrera. Det gör att du lätt får en överblick över dina egna abonnemang och det minskar risken att du ankomstregisterar häften på andra enheter än din egen.

Notera att tidskriftshäften är under inköp tills de har ankomstregistrerats i periodikamodulen. Därefter ska häftena hanteras i katalogen. Gallring av ankomstregistrerade häften och årgångar/volymer ska ske i katalogmodulen.