Ankomstregistrering: Nästa förväntade häfte dyker inte upp

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Öppna utgivningsplanen och kontrollera följande:

1. Kontrollera om finns det häften med samma nummer/namn i kolumnen Häfte på samma volym/årgång, till exempel två nummer 3, 2014.

2. Om du är osäker, kontakta Bibliotekscentrums support med beskrivning av problemet. Om det finns två med samma nummer i en årgång, så notera detta i ärendet som du skickar in.


Följande instruktion beskriver hur du åtgärdar problem med att nästa häfte inte kan ankomstregistreras, i de fall stoppet i ankomstregistreringen beror på att det finns två häften med samma häftesbeteckning i en årgång. Om du är osäker på vad som orsakar stopp i ankomstregistreringen, kontakta Bibliotekscentrums support innan du fortsätter.


1. Stoppa alla abonnemang och sätt samma datum som du har som startdatum som stoppdatum.

2. Öppna utgivningsplanen och kontrollera var det första av häftena med samma beteckning/nummer kommer i ordningen. Notera det föregående häftets beteckning/nummer.

3. Samtliga abonnemang behöver ta bort häften till och med det första felaktiga häftet i ankomstregisteringen.


Exempel: Du har ankomstregistrerat till häfte nummer 17, men mellan nummer 14 och 15 i utgivningsplanen ligger det felaktigt ett nummer 18. Du behöver då ta bort nummer 18 till 15 samt det felaktiga nummer 18.

Notera streckkoderna om du inte har häftena tillgängliga när du ska lägga in dem igen, liksom eventuella låntagare och förfallodag. Detta kan du göra genom att dubbelklicka på exemplaret.


4. Öppna utgivningsplanen ta bort det häfte med samma häftesnummer som kommer fel i ordningen.

5. Klicka på Slutför

6. Öppna abonnemanget och starta det igen genom att bocka i Fortlöpande.