Ankomstregistrering: Häften med status Beställt (rödmarkerade) i början på ett abonnemang

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Rödmarkerade häften med status Beställt dyker upp i början av ett abonnemang om du har startat abonnemanget för tidigt. Gör så här för att rätta till det:

1. Gå till fliken Ankomstregistrering och sök fram önskad tidskrift.

2. Markera önskat abonnemang.

3. Notera datumet för ditt första häfte med status Mottaget i ankomstregistreringen.

4. Ändra abonnemangets startdatum, så att du får samma startdatum som ditt första mottagna häfte.

5. Gå till fliken Ankomstregistrering och ta bort de rödmarkerade häftena med status Beställt i början av abonnemanget.