Ankomstregistrering: Häften kommer i fel ordning

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Öppna utgivningsplanen och kontrollera följande:

1. Finns det häften mottagna i utgivningsplanen från tidigare datum än planens startdatum? Om så är fallet, gå vidare till punkt 2.

2. Kontrollera utgivningsplanens startdatum och regelbundenhet. Stämmer detta med hur planen ser ut i Steg 3? I annat fall har det gjorts en justering i den pågående utgivningsplanen.

Exempel: Tidskriften har månatlig regelbundenhet. Det sista häftet som har ankomstregisterats har publiceringsdatum 2014-06-30. Om startdatum i utgivningsplanen har ändrats till 2014-04-30, så kommer man att få dubbletter för maj och juni, eftersom utgivningsplanen skapar ett häfte i månaden från planens startdatum.

Om man ändrar startdatum så kommer det att genereras nummer från och med det nya datumet. Om detta är satt till ett tidigare datum än det sist ankomna häftet i ankomstregisteringen, så skapas det dubbla nummer.

Titta på startdatum, regelbundenhet och vilket nummer utgivningsplanen ska börja på. Är inställningarna rimliga?

Exempel: Regelbundenheten är 13 häften per år. Planen har startdatum 2014-05-09 och ska börja på nummer 10. Det skulle innebära att 9 häften kommer under 5 månader och 4 häften under resterande 7 månader.

3. Kontakta Bibliotekscentrums support med beskrivning av problemet. Beskriv problemet och eventuella justeringar som har skett i planen under pågående utgivning.