Inloggning i Mig & Mitt

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Mig & Mitt är en del av Websök där låntagaren kan logga in och få en översikt över sina egna lån och reservationer. Här kan låntagaren själv göra omlån och reservationer, och ändra sin kontaktinformation. Inloggning sker med hjälp av låntagar-ID och pinkod.


Pinkod/säkerhetskod till nya användare

Pinkoder till nya låntagare för inloggning i Mig & Mitt bör inte läggas in manuellt av bibliotekspersonalen. En pinkod genereras automatiskt när användaren klickar på Logga in under Mig & Mitt, och därefter klickar på länken Ny användare. Ett litet formulär öppnas då, där användaren anger sitt låntagar-ID (vanligen lånekortets streckkod) och födelsedatum, och klickar på knappen Sänd. En pinkod bestående av fyra siffror visas då omgående på skärmen, och kan användas till att logga in i Mig & Mitt. För att detta ska fungera, måste dock låntagaren vara registrerad med lånekort och födelsedatum i låntagarregistret.

Låntagaren kan själv ändra sin pinkod när han/hon är inloggad i Mig & Mitt.


Glömd pinkod/säkerhetskod

Om låntagaren glömmer sin pinkod, kan denne få den skickad till sig via e-post. Låntagaren klickar då på länken Glömt säkerhetskod under Mig & Mitt, fyller i sin e-postadress i avsett fält, och klickar på knappen Sänd. Förutsättningen för att detta ska fungera är att låntagarens e-postadress är registrerad i Mikromarc, samt att biblioteket har aktiverat CDONTS (se nedan) och gjort en inställning i MM2 Webkonfiguration enligt följande instruktion. Bibliotekets e-postadress, d.v.s. den adress som står som avsändare i meddelandet som innehåller pinkoden, måste anges i Mikromarc Webkonfiguration:

  1. Gå till Start > (Alla) Program > Mikromarc 2 > Mikromarc Verktyg > Webkonfiguration. Om du har Centraldrift klickar du på genvägen till Webkonfiguration.
  2. Logga in som databasadministratör (dba) eller motsvarande
  3. Klicka på Modules > Borrower profile
  4. Scrolla ner till parametern cLOGIN_FROM_ADDRESS, markera den och klicka på Edit
  5. Lägg in avsändaradressen i fältet User value
  6. Klicka på OK för att spara
  7. Avsluta MM2 Webkonfiguration


Sända pinkod/säkerhetskod via e-post under Windows XP (IIS 5.1) eller Windows Server 2003 (IIS 6.0)

För att kunna skicka e-post till användare av Mig & Mitt som har glömt sin pinkod, används en komponent som heter CDONTS (cdonts.dll). Denna komponent genererar ett e-postmeddelande som sänds vidare till Internet Information Server (IIS) och dess SMTP Virtual Server, som också måste vara installerat på servern.

CDONTS finns inte i Windows XP (IIS 5.1) / Windows Server 2003 (IIS 6.0), där den är ersatt med CDOSYS. Här följer en beskrivning av och lösning på problemet: CDONTS står för Collaboration Data Objects for Windows NT Server, och som namnet indikerar är denna komponent för NT (Windows 95/98 har den alltså inte). CDONTS-komponenten installeras när du installerar IIS på Windows NT och Windows 2000. Om ni använder Windows XP / Windows Server 2003, måste man lägga in en kopia av filen cdonts.dll och registrera den på webbservern som kör IIS:

  1. Spara filen cdonts.dll till C:\Windows\system32\
  2. Gå till Start > Kör i Windows och skriv följande under Öppna: regsvr32 c:\windows\system32\cdonts.dll