Katalogisering: Importfilter

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Vilka fält som tas med vid import av Marcposter från Libris eller Btj, styrs av ett filter. Med hjälp av detta filter kan du själv styra vilka fält du vill ska rensas bort eller skyddas vid en import. Du kan ändra standardkonfigurationen för postimport, eller skapa en kopia av konfigurationen. Observera at du måste välja rätt importkonfiguration för import från externa databaser för att den nya konfigurationen ska gälla, om du skapar en kopia.

Ändra importkonfiguration för import från Btj (bibliografisk service)

För bibliotek som har bibliografisk service via Libris så gäller instruktionerna under rubriken Ändra importkonfiguration för import från Libris.

 1. Välj Katalog i vänstermenyn och öppna Importinställningar med hjälp av verktygsikonen högst upp till höger i skärmbilden. Välj fliken Importinställningar
 2. Markera konfigurationen Bibliografisk service och klicka på Ändra
 3. I det nya fönstret som öppnas visas standardfiltret för import av poster från Btj. Här kan du även ändra filtret.
 • För att skydda ytterligare fält från överskrivning vid import av uppdateringar från Btj lägger du till fältnumret i kolumnen Skydda fält vid import: Placera markören i listan över fält i vänsterspalten och tryck Enter.
  • För att skydda ett fält, skriver du in huvudfältets nummer.
  • För att ta bort ett fält ur filtret markerar du det fältnummer som du vill ska komma med vid import och ta bort med hjälp av delete-knappen på tangentbordet.

Observera att fält 852, som innehåller signum, skyddas i standardfiltret för import från Btj. Om du vill ha uppdateringar av fält 852 via bibliografisk service, så måste du ta bort fält 852 ur listan över fält som skyddas vid import från Btj.

Ändra importkonfiguration för import från Libris

 1. Välj Katalog i vänstermenyn och öppna Importinställningar med hjälp av verktygsikonen högst upp till höger i skärmbilden. Välj fliken Importinställningar
 2. Markera konfigurationen Libris - Nationellt bibliotekssystem och klicka på Ändra
 3. I det nya fönstret som öppnas visas standardfiltret för import av poster från Libris. Här kan du även ändra filtret.


 • För att ta bort ytterligare fält vid import lägger du till fältnumret i kolumnen Ta bort fält före import: Placera markören i listan över fält i vänsterspalten och tryck Enter.
  • För att filtrera bort ett huvudfält inklusive delfält, skriver du in huvudfältets nummer, t.ex. 100.
  • Du kan ta bort enstaka delfält. Använd x eller ? för att maskera enstaka fält och indikatorer. Exempel: Genom att skriva 260??$e tar du bort fält 260$e före import.
  • För att ta bort ett fält ur filtret: Markera det fältnummer som du vill ska komma med vid import och ta bort med hjälp av delete-knappen på tangentbordet.
 • För att skydda fält från överskrivning vid import av uppdateringar från Libris eller vid överskrivning av enstaka importerade poster, så lägger du till fältnumret i kolumnen Skydda fält vid import:
  • För att skydda ett fält, skriver du in huvudfältets nummer.
  • För att ta bort ett fält ur filtret markerar du det fältnummer som du vill ska komma med vid import och ta bort med hjälp av delete-knappen på tangentbordet.


 • Om ditt bibliotek katalogiserar i Libris, kan du välja att importera bibliotekets egna poster, genom att ange Libris-sigel (bibliotekskod) fältet Lokalt ID-sigel som behålles. För att ange sigel, klicka på knappen med de två pilarna i övre högra hörnet i fönstret Ändra importkonfigurationen och skriv in sigel i fältet Lokalt ID-sigel som behålles.

Observera att om du inte tillåts spara ändringar så kan det bero på att delfält är definierade i kolumnen Skydda fält vid import i importkonfigurationen. Detta är ett känt fel i standardinställningen för importkonfiguration.

Exempel:

Skydda fält vid import

760??$w
762??$w
770??$w
772??$w
773??$w
774??$w
780??$w
785??$w

För att kunna spara importkonfigurationen behöver du ändra definitionerna så att hela fältet skyddas i stället för enbart delfält. Ändra så att det ser ut så här:

Skydda fält vid import

760??$w
762??$w
770??$w
772??$w
773??$w
774??$w
780??$w
785??$w

Välja importkonfiguration för import via Sök i externa databaser

Om du har skapat en ny importkonfiguration och sparat den under ett nytt namn i Kataloginställningar, fliken Importinställningar, så måste du välja den i inställningarna för import från externa databaser för att ändringarna ska slå igenom. Observera att valet av importkonfiguration sparas per användare. Se alltså över valet av importkonfiguration för alla användare som importerar poster med hjälp av Sök i externa databaser. Detta behöver inte göras för import från Btj via bibliografisk service.

 1. Välj Katalog i vänstermenyn och gå till fliken F9 Sök
 2. Klicka på knappen med två nedåtgående pilar till höger om valet Sök i externa databaser
 3. Ett nytt fönster öppnas. Se till att du befinner dig under fliken Bibliotek, markera LIBRIS och klicka på knappen Ändra/Ny.
 4. Kontrollera så att den konfiguration du vill använda är vald i fältet för Importfiguration.