Katalogsökning: Externa databaser

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Hur du söker i Mikromarc 3 Katalog finns beskrivet i hjälpfilen som du hittar genom att trycka F1, eller klicka på Visa hjälp, ikonen med frågetecknet, till höger i den övre menyraden. Denna artikel ger en förklaring till hur specifika sökningar i externa databaser fungerar.

Sökning i externa databaser i Mikromarc fungerar inte på samma sätt som sökning direkt i t ex Libris webbsök. Därför kan samma sökning ge olika träffmängd beroende på var man söker.


ISBN-sökning i Libris

Det bästa sättet att få exakt träff vid sökning i externa databaser är att söka på titelns ISBN-nummer.

  • Undvik bindestreck i ISBN-numret vid sökning i Libris via Mikromarc.


Stoppord i Libris

Vissa korta och vanliga ord går inte att använda vid sökning i Libris via Mikromarc.

  • Exempel: Titelsökning på Jag är Zlatan Ibrahimovic ger träff i Libris webbsök, men inte vid sökning i externa databaser i Mikromarc. Undvik orden jag och är för att få träff på titeln. I de fall titelsökning ger för många träffar kan du i stället använda fritextsökning för att begränsa sökmängden.
  • Exempel: Titelsökning på Zlatan i externa databaser i Mikromarc ger en oöverskådlig träfflista. Välj fritextsökning och lägg till författarens namn för att begränsa träffmängden.


Lägg till ny extern databas för sökning och import av poster

Det är möjligt att lägga till fler databaser för extern sökning, utöver dem som levereras med systemet. Om du lägger till nya databaser, så måste du återställa standardvärdena för att ta del av eventuella uppdateringar av externa databaser. Det kommer att medföra att de databaser du har lagt till försvinner och ersätts av standarddatabaserna.

  • Gå till Katalog, fliken F9 Sök och klicka på knappen med de två små pilarna till höger om bockrutan för externa databaser.
  • Klicka på knappen Ändra/ny och därefter Lägg till
  • Fyll i uppgifter om Biblioteksnamn, Adress(IP/URL), Port/Databas samt Dubblettkontroll


BIBSYS

Biblioteksnamn: BIBSYS
Adress(IP/URL): http://sru.bibsys.no/search
Port/Databas: 80/biblio
Dubblettkontroll: ISBN

Melinda

Biblioteksnamn: Melinda
Adress(IP/URL): melinda.kansalliskirjasto.fi
Port/Databas: 210/fin01
Dubblettkontroll: ISBN

Library of Congress

Biblioteksnamn: Library of Congress
Adress(IP/URL): lx2.loc.gov
Port/Databas: 210/LCDB
Dubblettkontroll: ISBN
Observera att Library of Congress har bytt z39.50server under 2014. Får du följande felmeddelade "Library of Congress: 10000 Connect failed (z3950.loc.gov:7090/Voyager)", så behöver du justera dessa uppgifter.

WorldCat

WorldCat går att lägga in för sökning via z39.50. Man måste ha ett avtal med dom och få ett användarnamn och säkerhetskod.