Konto

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Biblioteket har möjlighet att ta betalt av låntagaren för t.ex. utskick av krav och aviseringar. Varje låntagare har ett eget konto, där eventuella kostnader registreras.


Hur anger jag att en låntagares skuld är betald?

 1. Sök upp låntagaren i låntagarregistret
 2. Tryck F9 på tangentbordet eller klicka på knappen Konto. Fönstret Låntagarkonto öppnas
 3. Välj fliken Skulder. Klicka på ikonen Betala. Ett nytt fönster öppnas
 4. Nuvarande skuld: Här visas en uppgift om låntagarens totala skuld
 5. Belopp att betala: Här anger du hur stort belopp som ska betalas
 6. Klicka på OK

Programmet betalar av de äldsta skulderna först. Om låntagaren vill betala för en specifik tjänst, måste du först markera tjänsten och sedan klicka på knappen Information. I dialogrutan som öppnas är det sedan möjligt att betala eller avskriva den specifika skulden.


Hur avskriver jag en låntagares skuld?

Du kan välja antingen att avskriva låntagarens ala skulder på en gång, eller att avskriva skulden för en enskild tjänst.


Avskriva allt

Denna funktion avskriver alla skulder som ännu inte är betalda. Om en tjänst delvis är betald, kan den inte avskrivas.

 1. Sök upp låntagaren i låntagarregistret
 2. Tryck F9 på tangentbordet eller klicka på knappen Konto. Fönstret Låntagarkonto öppnas
 3. Välj fliken Skulder. Klicka på ikonen Avskriv allt


Avskriva skuld för en enskild tjänst

 1. Sök upp låntagaren i låntagarregistret
 2. Tryck F9 på tangentbordet eller klicka på knappen Konto. Fönstret Låntagarkonto öppnas
 3. Välj fliken Skulder
 4. Markera skulden i listan och klicka på knappen Information. Ett nytt fönster öppnas
 5. Klicka på knappen Avskriv
 6. Klicka på knappen Stäng


Registrering av kostnad för tjänst utanför Mikromarc

Om biblioteket tar betalt för tjänster utanför Mikromarc, t.ex. kopiering, och vill lägga kostnaden för tjänsten till låntagarens konto, gör du enligt följande.

 • Skapa kontokod för tjänsten
 • Knyt kostnaden för tjänsten till ett låntagarkonto


Skapa kontokod för tjänsten

 1. Öppna MM2 Cirkulation
 2. Klicka på ikonen Administration
 3. Klicka på ikonen Kontokoder
 4. I skärmbilden som öppnas klickar du på Ny kontokod i vänstermenyn. En stjärna visas då strax till vänster om kolumnen ID
 5. Ge den nya koden en siffra högre än 100, t.ex. 101. Tryck Enter, så att markören flyttas till nästa kolumn
 6. Döp koden till exempelvis "Kopiering". Tryck Enter, så att markören flyttas till nästa kolumn
 7. Ange kostnad per kopia och tryck Enter
 8. Klicka på ikonen Återgå i vänsterspalten


Knyt kostnaden för tjänsten till ett låntagarkonto

När en låntagare kopierar, och du vill lägga till kopieringskostnaden direkt till dennes konto, gör du enligt följande:

 1. Sök upp låntagaren i låntagarregistret
 2. Tryck F9 för att visa låntagarens konto
 3. Välj fliken Skulder. Längst ner i låntagarens kontoöversikt klickar du på knappen Ny
 4. Markera kontokoden Kopiering i listan
 5. I fältet för kvantitet klickar du på den uppåtgående pilen för att ange hur många kopior som låntagaren ska debiteras för
 6. Klicka på OK när du är färdig. Skulden har nu lagts till låntagarens konto