Lägga till exemplar

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna artikel beskriver hur du skapar exemplar knutna till en post.

 1. Öppna MM2 Katalog
 2. Sök upp den marcpost som ska förses med exemplar och visa den i marceditorn
 3. Välj fliken Exemplar
 4. Klicka på knappen Lägg till för att registrera och knyta ett exemplar till marcposten. Fönstret Lägg till exemplar öppnas
 5. Antal: Om du vill lägga till fler än ett exemplar åt gången, ökar du antalet med hjälp av den uppåtgående pilknappen till höger om fältet. Du kan också mata in en siffra direkt i fältet. Denna funktion är praktiskt för skolbibliotek som katalogiserar och lånar ut läromedel
 6. Ägande och deponerad enhet: Genom att klicka på knapparna föreställande förstoringsglas anger du vilken enhet som materialet ska tillhöra, och den enhet där materialet är deponerat. Denna inställning har betydelse om biblioteket är uppdelat på flera olika avdelningar, om biblioteket har filialer, eller om flera olika bibliotek delar installation. Som standard visas den enhet som du är inloggad mot.
 7. Streckkod och uppställning: I dessa fält läser du in exemplarets streckkod, och om exemplaret har en annan placering än den som är angiven i Marc-postens fält 852$c, så ska den matas in i fältet för uppställning. Om du har fyllt i att du vill lägga till flera exemplar i fältet Antal, anger du endast streckkoden för det första exemplaret. När du senare klickar på knappen OK, förser övriga exemplar per automatik med streckkod i nummerordning. Om du inte vill förse exemplaret/exemplaren med streckkod, lämnar du fältet tomt
 8. Orienteringsbild: Detta alternativ är endast aktuellt för dig som använder en biblioteksguide för att biblioteksbesökarna lättare ska kunna finna det de söker i biblioteket. Läs mer om detta här
 9. Utlån tillåtet: Bocka för detta alternativ om exemplaret ska kunna lånas ut. Detta alternativ är som standard alltid förbockat
 10. Visa exemplaren i OPAC: Detta alternativ bockas för om exemplaret ska synas i Websök. Som standard är det alltid förbockat
 11. Om ditt bibliotek använder MM2 Förvärv, finns ytterligare alternativ tillgängliga i fönstret Lägg till exemplar. Läs mer om detta i artikeln Administrera en order
 12. Klicka OK för att spara