Länka från Libris till Mikromarc 3 Webbsök

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

För att aktivera länken Titeln i bibliotekets lokala katalog i Libris måste man logga in i Biblioteksdatabasen och registrera en adress för vidarelänkning till lokal katalog. Man måste specificera vilken databas det gäller samt så kan man med hjälp av enhetsgrupper göra urval på en eller flera enheter.

Detta görs enligt följande steg:

 1. Logga in i Mikromarc och anteckna det databasnamn som står längst ner till vänster i klienten till höger om texten Databas:
 2. Gå till Administration -> Användare och sök upp den webb-användare som används av den webb som ni vill länka till. Notera siffrorna som står efter web_ i användarnamnet (web_XXXX)
 3. Enhetsfiltrering: Gå till Administration > Bibl.Enheter
  1. Dubbelklicka på den enhetsgrupp som ni vill länka till och notera dess ID-nummer som står uppe till höger.
 4. Redigera URL:

https://<DATABAS>.mikromarc.se/Mikromarc3/search.aspx?db=<DATABAS>&unit=<ENHETS-ID>&SU=<ENHETSGRUPP>&SC=FT&SW=*%BIB_ID%

  1. Ersätt <DATABAS> med namnet på er databas
  2. Ersätt <ENHETS-ID> med ID-nummer från webb-användaren
  3. Ersätt <ENHETSGRUPP> med ID-nummer på enhetsgruppen
 1. Logga in i Biblioteksdatabasen
 2. Expandera Katalog & system
 3. Under Systeminformation & export klicka på Redigera
 4. Under Länkning till lokalt system, bocka för valet Stöd för länkning till post i opac
 5. I fältet URL vid stöd för BibId - klistra in din URL som du redigerat ovan
 6. Spara

Tänk på att ta bort <>-tecknen från <DATABAS>, <ENHETS-ID> och <ENHETSGRUPP> i punkterna 4.1-4.3