Lån mellan olika system

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

I Mikromarc 2 finns idag en funktion som gör att låntagaren kan låna en bok på ert bibliotek, men lämna tillbaka den på ett bibliotek som använder ett annat system än Mikromarc (t.ex. Bibliofil). Observera att nationellt lånekort ej krävs, eftersom funktionen använder en helt annan teknik.


I korta drag kan tekniken beskrivas på så sätt att en webbservice körs mot det egna bibliotekets databas. När ett av det egna bibliotekets (Bibliotek A) exemplar återlämnas vid ett annat bibliotek (Bibliotek B), kontaktar bibliotekssystemet hos Bibliotek B webbservicen, bekräftar att exemplaret tillhör Bibliotek A, och informerar om att exemplaret är återlämnat och på väg till Bibliotek A, så att Bibliotek A inte ska sända kravbrev till låntagaren. Funktionen används på den norska marknaden, men ännu inte på den svenska.


Mikromarc 2 har både webbservice och stöd för ovan beskrivna funktion i Cirkulationsmodulen. Funktionen kommer även att implementeras i Mikromarc 3. För mer information, kontakta supporten.