Lånestatus i Libris

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Från och med version 6.45 av Mikromarc 3 är det möjligt för Librisregistrerande kunder att presentera lånestatus i Libris webbsök.

För att aktivera detta måste man logga in i Biblioteksdatabasen och registrera en adress till API:et för lånestatus. Man måste specificera vilken databas det gäller samt så kan man med hjälp av enhetsgrupper göra urval på en eller flera enheter.

Detta görs enligt följande steg:

 1. Logga in i Mikromarc och anteckna det databasnamn som står längst ner till vänster i klienten till höger om texten Databas:
 2. Enhetsfiltrering: I klienten gå till Administration -> Bibl.Enheter
  1. Finns det redan en enhetsgrupp för det urval ni vill presentera exemplar från så dubbelklickar ni på denna och antecknar dess ID-nummer som står uppe till höger.
  2. Om det inte finns någon enhetsgrupp för ändamålet så skapar man först en sådan och i fliken Enhetsgrupp markerar man de enheter som exemplar kan presenteras för. Redigera enhetsgruppen efter att den har blivit sparad och anteckna enhetsgruppens ID-nummer som står uppe till höger.
 3. Logga in i Biblioteksdatabasen
 4. Expandera Katalog & system
 5. Under Systeminformation & export klicka på Redigera
 6. Under Lånestatus
  1. Bocka för Stöd för lånestatus
  2. Bocka för Visa lånestatus i webbsök
  3. Ange följande URL till lånestatus, ersätt <databas> med det ni antecknade under punkt 1 och <enhet> med det ni antecknade under punkt 3. http://<databas>.mikromarc.se/mmwebapi/<databas>/<enhet>/swe/items/bib_id/%BIB_ID%

Tänk på att ta bort <>-tecknen från <databas> och <enhet> i punkt 6.3