Låntagare: Låntagarsökning

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Det finns flera sätt att söka låntagare i Mikromarc 3, som passar för olika syften och ändamål. När man har en låntagare framför sig i lånedisken är det enklast att använda sökrutan i expeditionsbilden, medan sökning i låntagarregistret är användbart om man t ex vill söka fram och radera låntagare.


Söka låntagare i expeditionen

När du vill hämta en låntagare till utlånsbilden i expeditionen, så ska du använda funktionerna för låntagarsökning som finns under Cirkulation, Expedition i vänstermenyn.


I expeditionen kan du söka låntagare i sökrutan i skärmbilden för utlån. I denna ruta söker du samtidigt på låntagares streckkod, födelsedatum, mobiltelefonnummer, namn och e-postadress. När du t ex skriver ett namn i sökrutan, så kan du alltså få träff både på låntagares namn och epostadress.


Det är också möjligt att öppna låntagarregistret för att hämta låntagare till utlånsbilden. När du klickar på knappen F6 Låntagare i verktygsraden i expeditionen när du inte har en låntagare aktiv i utlånsbilden, så får du en lista med alla låntagare. Denna lista kan filtreras på enhet, låntagargrupp och klass, så att du t ex kan välja från en lista med låntagare som tillhör en viss klass. Den filtrering du gör sparas till nästa gång du öppnar låntagarregistret med hjälp av knappen F6 Låntagare i verktygsraden. Du kan också använda tangenten F6 på tangentbordet för att öppna listan på nytt.


Söka låntagare i låntagarregistret

När du vill hantera låntagare av andra anledningar än för utlån, så ska du använda funktionerna för låntagarsökning som finns under Cirkulation, Låntagare i vänstermenyn.


Listan i låntagarregistret kan filtreras listan på enhet, låntagargrupp och klass. Detta gör du genom att klicka på knappen med de två små pilarna alldeles ovanför låntagarlistan till höger i skärmbilden och bocka för ett eller flera alternativ. Du kan fortsätta söka i det filtrerade resultatet med hjälp av sökrutan ovanför filtreringsknappen.


Om du vill söka låntagare utifrån andra uppgifter kan du använda knappen Låntagarsökning som symboliseras av ett förstoringsglas uppe till höger i skärmbilden. Ange de uppgifter du vill söka på och klicka på Sök för att utföra sökningen.


Sökexempel

Inaktiva låntagare

  • Klicka på knappen Låntagarsökning
  • Välj alternativet Till (<=) under rubriken Senaste aktivitet och ange datum
  • När du klickar på Sök får du en lista över låntagare som inte har varit aktiva sedan det datum du angav under rubriken Senaste aktivitet
  • Om du vill radera inaktiva låntagare kan du markera enstaka (Shift eller Ctrl + musklick) eller alla (Ctrl + A) och radera de valda låntagarna med hjälp av det röda krysset i verktygsraden. Observera att låntagare som har aktiva transaktioner, t ex obetalda avgifter, inte kommer att raderas.

Sökning på löpnummer för ersättningskrav

  • Klicka på knappen Låntagarsökning
  • Skriv in ersättningskravets nummer i rutan Ersättningskrav nr:
  • När du klickar på Sök får du träff på den låntagare som är kopplad till ersättningskravet. I listan över låntagarens lån ser du vilka av låntagarens lån som har gått till ersättningskrav. I fliken Konto ser du vilka avgifter som är kopplade till ersättningskravet.