Lösenordspolicy

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

I Mikromarc är det möjligt att definiera en policy för hur lösenord ska utformas, hur länge de ska vara giltiga och hur många misslyckade inloggningsförsök som ska tillåtas. Detta görs via Administration och Konfiguration:

Nyckel

PasswordPolicy

Egenskaper

Enabled
- Aktiverar/inaktiverar lösenordspolicyn
LockoutPeriodMinutes
- Hur lång tid är en användare spärrad efter sista ogiltiga inloggning
MaxInvalidPasswordAttempts
- Hur många gånger kan en användare försöka med fel lösenord innan den spärras
PasswordTimeToLiveDays
- Hur många dagar är ett lösenord giltigt innan det måste bytas
MinRequiredNonLetterCharacters
- Minimum antal tecken som måste vara annat än en bokstav
MinRequiredPasswordLength
- Minimum antal tecken
PasswordHistoryCount
- Hur många lösenord tillbaka i tid sparas i systemet. Hjälper till att undvika återbruk av lösenord.

passwordpolicy-screen.png

Versionsinformation

Detta fungerar fullt ut i version 6.75 eller senare. I 6.70 måste följande anges för att undvika felmeddelande:

MaxInvalidPasswordAttempts = 0
LockoutPeriodMinutes = 0