Lokal drift: Säkerhetskopiering av databasen

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Ansvar för säkerhetskopiering

Bibliotekscentrum ansvarar för att säkerhetskopieringen av Centraldriftskunders databaser fungerar. Alla andra kunder ansvarar själva för säkerhetskopieringen av egna Mikromarc-data.


Vad är säkerhetskopiering?

Säkerhetskopiering är den viktigaste driftsrutinen i anslutning till ett datasystem. Processen innebär att databasen valideras (d.v.s. genomsöks efter fel) och kopieras, och att databasens loggfil nollställs.


Upprätta automatisk säkerhetskopiering

Inställningar för automatisk säkerhetskopiering sker i fyra steg:

 1. Hämtning av batchskriptet mm3back.zip
 2. Justering av skripten backfull.bat och backincr.bat
 3. Justering av skriptet mail.bat
 4. Upprättande av schemalagd aktivitet


Hämtning av batchskriptet mm3back.zip

Batchskriptet heter mm3back.zip och kan hämtas här. Spara och ange var filen, som innehåller sex mappar, ska packas upp. Mappen MM3Back innehåller fem undermappar.

batch: innehåller själva skriptet
full: här läggs själva backupen när den är färdig
incr: om du tar en inkrementell databaskopia (d.v.s. en kopia på databasloggen mikromarc.log, som innehåller alla databastransaktioner som har gjorts sedan en fullständig databaskopia senast togs) så sparas den i denna mapp. Om en fullständig säkerhetskopiering misslyckas, så kommer systemet automatiskt att försöka göra en inkrementell säkerhetskopiering istället
log: här sparas en logg över den senaste backupen
mail: här ställer du in till vilken e-postadress som ett meddelande om säkerhetskopieringens status ska sändas


Justering av skripten backfull.bat och backincr.bat

Scripten backfull.bat och backincr.bat ligger båda i mappen batch. I dessa skript anges bl.a. placering av filer och information om databasinloggning, med hjälp av set-parametrar. Följande parametrar kan eventuellt behöva ändras:

 set sqla=C:\Program Files\SQL Anywhere 12\Bin64\

Här ska sökvägen till Sybase stå. Har du installerat 64-bitars version av Sybase kan du låta det stå som det gör. Har du 32-bitars version måste ni ändra sökvägen.


 set connection=”eng=MM_BIBLIOTEK;dbn=mm_db;uid=?????;pwd=?????”

Om ni har ändrat lösenord till administratörskontot i Mikromarc, så måste detta ändras även här.


 set mm3back=c:\mm3back

Här ska sökvägen till backupens root-mapp anges. Beroende på var du har installerat mappen MM3Back, kan du behöva ändra sökvägen i skriptet.


När du har justerat i filen backfull.bat, ändrar du motsvarande information även i filen backincr.bat.


Justering av skriptet mail.bat

Filen mail.bat ligger i mappen mail. I detta skript anger du till vilken e-postadress du vill sända ett meddelande till om säkerhetskopieringens status. Följande parametrar kan behöva ändras:

 set mm3back=c:\mm3back\

Här ska sökvägen till backupens root-mapp anges. Beroende på var du har installerat mappen MM3Back, kan du behöva ändra sökvägen i skriptet.


 set SMTPSERVER=smtp.domain.se

Här ska adressen till SMTP-servern anges.


 set MAILTO=name@domain.se

Här anger du en e-postadress till den person som ska ha e-postmeddelandet om säkerhetskopieringens status (endast en adress, ej flera).


 set MAILFROM=name@domain.se

Här anger du den adress som e-posten ska skickas från. Ofta behöver detta vara en giltig adress i organisationen, eventuellt samma som till-adressen.


Upprättande av schemalagd aktivitet

För att skriptet backfull.bat ska köras automatiskt en gång om dagen, måste du skapa en schemalagd aktivitet. Gör så här:

 1. Gå till Start > Kontrollpanelen > Schemalagda aktiviteter > Lägg till schemalagd aktivitet
 2. En dialogruta öppnas. Klicka på Nästa
 3. Klicka på knappen Bläddra och sök upp mappen MM3Back. Peka ut filen backfull.bat i batchmappen
 4. Namnge aktiviteten och ange periodicitet Varje dag. Klicka sedan på Nästa
 5. Ange starttid för aktiviteten. Den bör gå minst en timme innan ordinarie säkerhetskopiering. Klicka på Nästa
 6. Ange användarnamn och lösenord för ett administratörskonto i Windows, helst det lokala administratörskontot på servern. Det kan också vara ett konto som används enbart för att ta backuper. Obs! Tänk på att om detta lösenord byts, så kommer backupen att sluta fungera! Klicka på Nästa
 7. Klicka på Slutför


I det ordinarie säkerhetskopieringssystemet bör du undanta den mappen där Mikromarc 3 Databas är installerad och istället ta kopia på MM3Back-mappen.


Extern säkerhetskopia

När databasen har säkerhetskopierats, är det mycket viktigt att kopian lagras på ett externt medium, t.ex. genom att den inkluderas i en automatisk bandbackup.

Obs! Externa kopior kan inte tas direkt på Mikromarc-databasen som kör på servern, eftersom filerna ”låses” av databasmotorn. Det är därför nödvändigt att ta en intern kopia (manuell eller automatisk) först, för att sedan ta en extern backup på kopian.

Om du inte gör någon extern kopia, kommer dina data inte att vara säkrare än disken de är sparade på, vilken ofta är samma disk som originaldata finns på. Kopian skrivs också över varje natt så om du inte har extern back kommer du bara ha tillgång till senaste backupen. Se till att du har flera olika externa medier som du växelvis använder. Om säkerhetskopian, eller mediet som du använder, innehåller fel och du inte har någon annan säkerhetskopia (t.ex. från föregående dag), så står du utan en användbar säkerhetskopia. Märk de externa kopiorna med innehåll, datum och namn på den som är ansvarig för säkerhetskopiering (om flera personer delar ansvaret).