Nyheter i Mikromarc 3, version 6.10

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök
  • Mobilwebb

Mikromarc nu har fått en egen web for mobila enheter. Programmet är särskilt riktad mot mobiltelefoner, men kan också användas från surfplatta.

  • Deposition

En ny modul för att hantera inlånade depositioner från andra bibliotek, t ex material på främmande språk. Depositionsmodulen är placerad under Cirkulation i klienten.

  • Export till referenshanteringssystem från Webbsök

Det är nu möjligt att exportera poster till EndNote, Reference Manager och Procite från fullpostvisning och från kom ihåg-listan i webbsök.

  • Visning av mest populära titlar i Webbsök

Det finns nu en funktion för visning av mest populära titlar i Webbsök. Funktionen är som standard tillgänglig i vänstermenyn under menyvalet Mest populära.

  • Säsongsöppettider i Webbsök

Det är nu möjligt att lägga in särskilda säsongsöppettider för t.ex. sommar och jul i webbsök.

  • Automatiskt mottag i inköpsmodulen

I vissa sammanhang är det aktuellt att använda inköpsmodulen för beställningar som inte ska mottas fysiskt, t.ex. elektroniskt material. Mikromarc har därför fått en funktion för automatiskt mottag.

  • Förbättringar i cirkulationsskärmbilden

I cirkulationsskärmbilden har det blivit tydligare att låntagare har reserverat material som kan hämtas, förfallna lån eller skuld till biblioteket.