Nyheter i Mikromarc 3.5.1.1

Från Mikromarc Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Arbetet med denna version är huvudsakligen baserat på rapporter från våra kunder, både felrapporter och ändringsönskemål. Nedan återfinns en kort beskrivning av ny och förbättrad funktionalitet. Nyheterna presenteras också i ett filmklipp på Mikromarcs Youtube-kanal. Se hjälpen eller manualen för ytterligare detaljer.

  • Inköp: Diverse rättningar/förbättringar
  • Utlån: Stöd för öppen reservationshylla
  • Expedition: Diverse rättningar/förbättringar
  • Låntagare: Dubblett- och formatkontroll på personnummer samt diverse rättningar/förbättringar
  • Utlånsmeddelanden: Möjlighet att komplettera mallarna med låntagares personnummer samt födelsedatum, samt ny mall för SMS-avisering
  • Lånevillkor: Förbättringar i förkortad lånetid vid kö
  • Meddelanden: Förbättringar i hantering av e-post samt utskrift
  • Rapporter: En nya rapport samt förbättringar i befintliga rapporter


Ett dokument med mer detaljerad beskrivning av förändringar i systemet finner du här >>>

För mer Information om format- och dubblettkontroll av personnummer se här >>>

För ännu mer information om nyheter se:

http://www.youtube.com/watch?v=7uGw2Yl5TZo